Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

efxelaio

-ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΠΕΤ. ΕΤΟΥΣ 2017
-ΩΡΑ 7.00π.μ. ΟΡΘΡΟΣ (ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ) ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.(ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ)
-ΩΡΑ 6.30 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ , ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ
-ΩΡΑ 8.00 μ.μ. ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ.