Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Ωφέλιμα » Ορθόδοξος Συναξαριστής » Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης » Λέω τὴν εὐχή, δὲν καταλαμβάνω τίποτε

Λέω τὴν εὐχή, δὲν καταλαμβάνω τίποτε

PAPAEFRAIM

Λέω τὴν εὐχή, δὲν καταλαμβάνω τίποτε

– Λέγε τὴν εὐχή.. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»,
– Λέω τὴν εὐχή, δὲν καταλαμβάνω τίποτε.. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»,
– Ὁ διάβολος καταλαμβάνει καὶ φεύγει.
– Ἔ, καὶ ποῦ θὰ καταλάβω ἐγώ;
– Ἔ, καλά, παιδί μου, θέλεις νὰ δεῖς θαῦμα;
– Ναί, θαῦμα θέλω νὰ δῶ, Γέροντα.

 

– Καλά, τοῦ λέει, θὰ προσευχηθῶ στὸ Θεὸ νὰ σοῦ δείξει θαῦμα, νὰ καταλάβεις πόση δύναμη ἔχει ἡ εὐχή. (Τὰ γράφουν τὰ πατερικὰ βιβλία).
– Καλά.
Ἔκανε προσευχὴ ὁ Γέροντας, ἔκανε καὶ νηστεία, τριήμερο νηστεία.
– Ἔλα ἐδῶ, παιδί μου, τώρα, πάρε τὸ καλάθι, πήγαινε ἀπάνω στὴ βρύση νὰ τὸ γιομίσεις νερό.
– Γέροντα, μὲ συγχωρεῖς, ἐγώ, λέει, τὰ μυαλά μου τά ῾χω, τὸ καλάθι θὰ γιομώσω νερὸ ἔξω;
– Καλά, παιδί μου, δὲν εἶπες ὅτι θέλεις νὰ δεῖς θαῦμα; Νὰ δεῖς τί δύναμη ἔχει ἡ εὐχή; . «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», Δὲν θέλεις;
– Ναί, λέει.
– Ἔ, κάνε αὐτὸ ποὺ μοῦ λέω, ἀλλὰ θὰ λὲς τὴν εὐχή, ὅλο τὴν εὐχὴ θὰ λές.
-Νά ῾ναι εὐλογημένο.
Πάει. «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», βάζει τὸ καλάθι στὴ βρύση ἀπὸ κάτω. Τὸ νερὸ γιομίζει τὸ καλάθι, δὲν τρέχει τὸ καλάθι, ἀλλὰ λέει τὴν εὐχή. Ἐννοεῖται ὁ Γέροντας στὸ δωμάτιο προσηύχετο νὰ τοῦ δείξει ὁ Θεὸς θαῦμα στὸν παραγυιό του. Τὸ γιόμωσε τὸ καλάθι.
Μόλις τὸ εἶδε, τρέχει λοιπὸν νὰ τὸ δείξει στὸν Γέροντα.
«Γέροντα, γιόμωσε τὸ καλάθι νερό!» Στὸ δρόμο λοιπὸν φανερώνεται ὁ διάβολος μὲ μορφὴ ἀνθρώπινη, λέει:
– Καλόγερε, ποῦ πᾶς;
– Πάω στὸν Γέροντά μου.
– Πῶς σὲ λένε;
– Γεώργιο.
– Πόσα χρόνια ἔχεις καλόγερος;
– Πέντε-ἕξι.
– Τί δουλειὰ κάνεις;
– Σφραγίδια.
Πάει, ἔφυγε τὸ νερὸ κάτω! Ἔπιασε τὴν ἀργολογία, ἄφησε τὴν εὐχή, πῆγε στὸν Γέροντα μὲ ἄδειο τὸ καλάθι!
– Τί συμβαίνει, παιδί μου;
– Γέροντα, ἔτσι κι ἔτσι.
– Ἄφησες τὴν εὐχή, παιδί μου, γι᾿ αὐτὸ ἔφυγε τὸ νερό. Βλέπεις ὅταν ἔλεγες τὴν εὐχή, τὸ καλάθι κρατοῦσε τὸ νερό, ὅταν σταμάτησες κι ἄρχισες τὴν ἀργολογία, ἔφυγε τὸ νερό.
Καὶ ὁ Θεὸς μᾶς δοκιμάζει καμιὰ φορὰ νὰ μᾶς ξυπνήσει, νὰ ποῦμε. Σοῦ στέλνει ἕναν πειρασμὸ ὁ Θεός, ὁ Θεὸς θέλει νὰ σὲ ξυπνήσει, μὴν κοιμᾶσαι· μὴν κοιμᾶσαι, λέγε τὴν εὐχούλα.
Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης – Λόγοι Διαδαχῆς