Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ω Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η Σ  2 0 1 8
+ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (19/2/2018)
-ΩΡΑ 7.00π.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ, ΩΡΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ)

+ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ (20/2/2018)
-ΩΡΑ 7.ΟΟπ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ, ΩΡΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.
-ΩΡΑ 6.00μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ)
+ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (21/2/2018)
-ΩΡΑ 7.ΟΟπ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ & ΩΡΩΝ.
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ)
-ΩΡΑ 7.00μ.μ.ΠΡΩΤΗ ΒΡΑΔΥΝΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.
+ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ (22/2/2018)
-ΩΡΑ 7.ΟΟπ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ, ΩΡΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.
-ΩΡΑ 6.00μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ)
+ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (23/2/2018)
-ΩΡΑ 7.00π.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ, ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ.
-ΩΡΑ 6.30 μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΑ ΚΟΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ.
-ΩΡΑ 7.30 μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.
+ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2/2018 ΕΟΡΤΗ ΔΙΑ ΚΟΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ.
-ΩΡΑ 7.00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
-ΩΡΑ 4.00 ΕΩΣ 6.00 μ.μ. ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ.
-ΩΡΑ 5.30 μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.
+ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (25/2/2018)
-ΩΡΑ 6.45 π.μ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ, ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.