Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Ι.Μ. ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ » Νεανικές Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

Νεανικές Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Λεβάδεια, Ἀπρίλιος  2018
Πρός
τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀδελφοί μου,
Χριστός Ἀνέστη!
  Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά λειτουργήσουν γιά ἀκόμη μία χρονιά οἱ Νεανικές Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού εὐρίσκονται στήν Ἱερά Μονή Ἱερουσαλήμ Δαυλείας καί ὅπως ὅλοι γνωρίζετε κάθε καλοκαίρι φιλοξενοῦν ἑκατοντάδες παιδιά ὅλων τῶν ἡλικιῶν τῶν τριῶν ἐπαρχιῶν τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

  Μέσα στίς πολλές ἀρνητικές προϋποθέσεις τῆς ζωῆς μας, οἱ Νεανικές Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις τῆς Βοιωτικῆς Ἐκκλησίας δίνουν τήν δυνατότητα στά παιδιά μας νά λάβουν τά πνευματικά ἐφόδια καί βιώματα ἀπό τήν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, νά γνωριστοῦν καί νά ἀναπτύξουν σ’ αὐτήν τήν κρίσιμη ἡλικία δεσμούς φιλίας μεταξύ τους, νά εἰσαχθοῦν στό μεγάλο κεφάλαιο τῆς κοινωνικοποίησης καί νά γευτοῦν τίς χαρές καί τή γνήσια ψυχαγωγία πού ἀπορρέουν ἀπό τήν κοινή ζωή. Ἐμεῖς ὡς μεγαλύτεροι ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά τούς ἐξασφαλίσουμε τά παραπάνω.
Σᾶς προτρέπω μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τῶν Κατασκηνωτικῶν περιόδων τόν προσεχῆ Ἰούλιο νά κάνετε γνωστό στά παιδιά ἤ στά ἐγγόνια σας τήν ὕπαρξη τῶν Κατασκηνώσεων μας, ὥστε νά δηλώσουν ἐγκαίρως συμμετοχή.
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
†Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πλ. Ἀθαν. Διάκου – 321 00 Λιβαδειά • Τηλ. 22610 28330 • Fax 22610 28640 • http://www.imtl.gr •  e-mail: imthivlev@yahoο.com
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
·       Ἔναρξη ἐγγραφῶν:  Τρίτη 24 Απριλίου 2018
·        Λήξη ἐγγραφῶν: Παρασκευή 4 Μαΐου 2018*.
·        Οἱ  ἐγγραφές θά γίνονται στά γραφεῖα Θηβῶν καί Λεβαδείας στίς παρακάτω διευθύνσεις:
* Μετά την ημερομηνία λήξης των εγγραφών και εφόσον υπάρχουν θέσεις , οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές.
Γραφεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λιβαδειά Πλατεῖα Ἀθ. Διάκου Πλησίον Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ  Λεβαδείας  π. Γεώργιος Κούφαλης  22610 28330  8:00-13:00
Γραφεῖο Ἱ.  Μητροπόλεως στή  Θήβα Μνασιλάου 1 Πλησίον Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου & Ρούφου Θηβῶν π. Εφραίμ Χριστοφοράκης  22620 29692 8:00-13:00
Η  εγγραφή θα γίνεται δεκτή εφόσον:
α) Έχει γίνει σε ένα από τα γραφεία συλλογής των  δηλώσεων,
β) Έχει τακτοποιηθεί η οικονομική συμμετοχή που έχει οριστεί για την κάθε περίοδο,
γ)  Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις,
δ)  Κρατήσεις θέσεων δια τηλεφώνου δεν θα γίνονται και
ε)  Δήλωση που θα έχει ελλιπή στοιχεία δεν θα γίνεται δεκτή
Οι  θέσεις δεν θα υπερβαίνουν τις εκατό (100) για την κάθε περίοδο και ως εκ τούτου θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Θα προηγηθούν τα παιδιά των τριών επαρχιών της Μητροπόλεώς μας.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Α. Περίοδος:  ἀπό 28  Ἰουνίου ἕως  9  Ἰουλίου 2018 Ἀγόρια  Δημοτικοῦ
Β. Περίοδος: ἀπό 9  Ἰουλίου ἕως  19 Ἰουλίου 2018 Κορίτσια  Δημοτικοῦ(γεν. 2007-2009)
Γ. Περίοδος: ἀπό 19 Ἰουλίου ἕως 30 Ἰουλίου 2018 Ἀγόρια Γυμνασίου- Λυκείου
Δ. Περίοδος: ἀπό 30 Ἰουλίου ἕως 13 Αὐγούστου 2018 Κορίτσια Γυμνασίου- Λυκείου
Ε. Περίοδος: ἀπό 13 Αὐγούστου ἕως 24 Αὐγούστου 2018 Ἀγόρια  Δημοτικοῦ
Στ. Περίοδος: ἀπό 24 Αὐγούστου ἕως 26 Αὐγούστου 2018 Φοιτητές καί ἐργαζόμενοι νέοι τῆς Μητροπόλεώς μας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Εφέτος η οικονομική συμμετοχή διαμορφώνεται  στα 40€.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
 Σε περίπτωση δήλωσης δύο αδελφών τα τροφεία θα είναι 60€.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
  Παιδιά ορφανά, και παιδιά που οι γονείς τους είναι μακροχρόνια άνεργοι και εμπερίστατοι, η συμμετοχή θα καλύπτεται από την ενορία ή σε περίπτωση που αδυνατεί η ενορία η συμμετοχή θα καλύπτεται από τον Μητροπολίτη μας.
 Δηλώσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά θα υπάρχουν στα Γραφεία της Μητροπόλεως και μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Ι. Μητροπόλεως στην ένδειξη «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2018» (www.imtl.gr).
Πλ. Ἀθαν. Διάκου – 321 00 Λιβαδειά • Τηλ. 22610 28330 • Fax 22610 28640 • http://www.imtl.gr •  e-mail: imthivlev@yahoο.com