Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

+ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ+ (δ’)