Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Αγία Γραφή » Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

psalmoi

Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

O Μέγας Βασίλειος μας αποκαλύπτει την ωφέλεια των θεόπνευστων ψαλμών του Δαυίδ :
«Ο Ψαλμός γαληνεύει τάς ψυχάς, τάς βραβεύει μέ ειρήνην, καθησυχάζει τούς θορύβους καί τά κύματα των λογισμων. Μαλακώνει τήν τάσιν της ψυχης διά θυμόν καί σωφρονίζει τήν ακολασίαν της. Ο Ψαλμός συσφίγγει τήν φιλίαν. ενώνει τά χωρισμένα. συμφιλιώνει τούς εχθρούς. Διότι ποιος δύναται ακόμη νά θεωρη εχθρόν εκεινον μέ τόν οποιον υψωσε τήν ιδίαν φωνήν πρός τόν Θεόν; `Ωστε η ψαλμωδία χορηγει καί τό μέγιστον αγαθόν, τήν αγάπην, διότι επενόησεν ως συνδετικόν κρίκον διά τήν ενωσιν τήν από κοινου ψαλμωδίαν καί συναρμονίζει τόν λαόν εις τήν συμφωνίαν ενός χορου. Ο ψαλμός τρέπει εις φυγήν τούς δαίμονας, επιφέρει τήν βοήθειαν των αγγέλων. ειναι οπλον εις τούς φόβους της νυκτός καί ανάπαυσις εις τούς κόπους της ημέρας. ασφάλεια διά τά νήπια. κόσμημα διά τούς ακμαίους εις τήν ηλικίαν ανδρας. παρηγορία διά τούς πρεσβυτέρους. στολίδι πάρα πολύ ταιριαστόν διά τάς γυναικας. Κατοικίζει τάς ερήμους, σωφρονίζει τάς συγκεντρώσεις. ειναι η βάσις διά τούς αρχαρίους, αυξησις αυτων πού προκόπτουν, στήριγμα των τελείων, φωνή της Εκκλησίας.
Αυτός λαμπρύνει τάς εορτάς, αυτός προξενει τήν κατά Θεόν λύπην. Διότι ο ψαλμός εξάγει δάκρυ καί από πέτρινην καρδίαν. Ο ψαλμός ειναι τό εργον των αγγέλων, τό ουράνιον πολίτευμα, τό πνευματικόν θυμίαμα. Ω! τί σοφή επινόησις του διδασκάλου, ο οποιος επενόησε νά ψάλλωμεν καί συγχρόνως νά μαθαίνωμεν τά ωφέλιμα!».
Καί ο `Ιερός Χρυσόστομος μας επισημαινει :
«`Αιρετώτερόν εστί τόν ηλιον σβεσθηναι, η τά ρήματα του Δαυιδ λήθη παραδοθηναι.»
Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρα η ψαλμοί του Δαυιδ!