Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πρόσωπο - Θαύματα της Παναγίας » Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης: Παρακαλούσα την Κυρίαν μου Θεοτόκον να μου δώσει την χάριν της νοεράς προσευχής

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης: Παρακαλούσα την Κυρίαν μου Θεοτόκον να μου δώσει την χάριν της νοεράς προσευχής

agiosmaximos

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης: Παρακαλούσα την Κυρίαν μου Θεοτόκον να μου δώσει την χάριν της νοεράς προσευχής

Ο θείος Γρηγόριος ο Σιναΐτης ερωτά τον Άγιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη: «Λέγε μου σε παρακαλώ, κρατείς την νοεράν προσευχή, τιμιώτατε πάτερ;»
Ο Άγιος Μάξιμος εμειδίασε λίγο και του λέγει:
«Δεν θα σου κρύψω, πάτερ μου, το θαύμα της Θεοτόκου που έγινε εις εμέ. Εγώ εκ νεότητός μου είχα πολλήν πίστη εις την Κυρίαν μου Θεοτόκον, και την παρακαλούσα μετά δακρύων να μου δώσει αυτή την χάριν της νοεράς προσευχής. Και μίαν των ημερών εις τον ναόν της, καθώς είχα συνήθειαν (στην Κωνσταντινούπολη), την παρακαλούσα πάλιν με άμετρον θερμότητα της καρδίας μου. Και εκεί που ασπαζόμουν με πόθον την αγίαν εικόνα Της, παρευθύς ήκουσα εις το στήθος μου και εις την καρδίαν μου μίαν θερμότητα και φλόγα, που ήλθεν από την αγίαν εικόνα, η οποία δεν με έκαιεν, αλλά με εδρόσιζε και με εγλύκαινε και προξενούσεν εις την ψυχή μου μεγάλην κατάνυξιν.
Από τότε, πάτερ, ήρχισεν η καρδία μου να λέγει από μέσα την προσευχήν, και ο νους μου να γλυκαίνεται εις την ενθύμησιν του Ιησού μου και της Θεοτόκου μου και να είναι πάντοτε ομού με την ενθύμησιν αυτών. Και από εκείνον τον καιρόν δεν έλειψεν η προσευχή από την καρδίαν μου. Συγχώρησόν με».
Από το βιβλίο «Η Μητέρα των Χριστιανών», Ιερομόναχος Μάξιμος – Άγιον Όρος