Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

stavros

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κάνε την ψυχή σου
ακίνητη,
ήρεμη, γαλήνια,
σαν την κάθετη κεραία του Σταυρού,
που μένει σταθερή κι ασάλευτη,
ενωμένη με τη γη της απάθειας,
με τον μέσα σου Κήπο,
την εντός ημών Βασιλεία.
Και τα χέρια σου
– το πρακτικό κομμάτι της ζωής σου –
απλωμένα
σαν την οριζόντα κεραία
του Σταυρού,
ας τρέχουν,
ας κινούνται
σε έργα αγάπης,
σε δράσεις
και δημιουργίες.
π. Ανδράς Κονάνος