Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

agieremia

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) 1/5/2020 – ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΙΕΡΕΜΙΑ

Ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, η μνήμη του οποίου τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στη 1 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιερεμίας.
Ο Ιερεμίας ήταν γιος ιερέα και έζησε στα χρόνια της αιχμαλωσίας των Εβραίων από τους Βαβυλώνιους τον 6ο π.Χ. αιώνα.
Οι Βαβυλώνιοι είχαν καταστρέψει εκ βάθρων την Ιερουσαλήμ και πήραν τους κατοίκους της δούλους στη Βαβυλώνα. Μόνο λίγοι ασθενείς και γέροντες έμειναν μέσα στα ερείπια της Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν και ο Ιερεμίας, που έχει προφητεύσει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και πίστευε ότι η υποταγή των Εβραίων στους Βαβυλωνίους ήταν τιμωρία του Θεού και κατά συνέπεια αναπόφευκτη.
Ο Ιερεμίας πέθανε περί το 570 π.Χ, είτε ως αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα, είτε από λιθοβολισμό από αντιδρώντες στο κήρυγμά του.
Η Παλαιά Διαθήκη περιέχει τρία βιβλία, που αποδίδονται στον Ιερεμία:
Το Βιβλίο του Ιερεμία. Περιέχει λόγους και διηγήσεις, που αποτελούν το ιστορικό πλαίσιο του προφητικού του κηρύγματος. Το κύριο θέμα του βιβλίου είναι η δίκαιη κρίση του θεού και η ανάγκη μετάνοιας του ανθρώπου.
Θρήνοι του Ιερεμία. Το βιβλίο περιέχει πέντε αυτοτελείς ελεγειακές ωδές, με τις οποίες θρηνείται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Οι θρήνοι του Ιερεμία πήραν το όνομα Ιερεμιάδες. Και από τότε κάθε τέτοιου είδους θρήνος λέγεται Ιερεμιάδα.
Επιστολή του Ιερεμίου. Είναι σύντομη και απευθύνεται στους Ιουδαίους αιχμαλώτους για να τους αποτρέψει από την εκτροπή στην ειδωλολατρία και να τους προαναγγείλει ότι η αιχμαλωσία θα είναι μακρά.
Απολυτίκιο
Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, δια τούτο ως Προφήτην και Αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.
[Πηγή:»sansimera.»]