Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Mε νουθέτησε να μην κρίνω κανένα…

agsilouanos

Mε νουθέτησε να μην κρίνω κανένα…

…Θυμάμαι, ήμουν στο ναό της Αγίας Σκέπης για τον εσπερινό, και ο πνευματικός, πάτερ Ν., διάβαζε τον Ακάθιστο. Βλέποντάς τον σκέφτηκα: Ο ιερομόναχος είναι παχύς, δεν μπορεί να κάνει καλές μετάνοιες. Την ίδια στιγμή προσπάθησα εγώ να κάνω μετάνοια και παρευθύς κάποιος με χτύπησε αοράτως στη μέση. Ήθελα να φωνάξω “βοηθήστε με”, αλλά δεν μπορούσα από το δυνατό πόνο.
Έτσι ο Κύριος με τιμώρησε με το έλεός Του και με νουθέτησε να μην κρίνω κανένα.
Άγιος Σιλουανός
Από το βιβλίο “Ο Γέροντας Σιλουανός”, Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου