Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πρόσωπο - Θαύματα της Παναγίας » Όσο περισσότερρον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι…. (Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής)

Όσο περισσότερρον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι…. (Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής)

panagia

Όσο περισσότερρον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι…. (Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής)

Η Παναγία μας παντού προλαβαίνει, και όποιος μετά θερμότητος την φωνάζει, του δίδει πλουσίως την Χάρη της. Είναι μεσίτης εις όλους, ότι ηξιώθει να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει Μητέρα Θεού. Τον βαστάζει εις την αγκάλην Της και διαρκώς Τον Παρακαλεί.
Και εμείς οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχομεν παρρησίαν να προστρέξωμεν εις τον Θεόν ευθύς εξαρχής, φωνάζομεν την Μανούλα Του, ότι Αυτή μας αναγεννά, Αυτή μεσιτεύει, Αυτή μας προστατεύει εις όλας τας θλίψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός, είναι πασών των Αγγέλων τιμιωτέρα και εδοξοτέρα, φέρουσα τα δευτερεία της Αγίας Τριάδος. Μα είναι, και τόσον καλή, τόσο γλυκειά, όπου σε κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι, και αντλείς παρήγορον Χάριν.
Όσο περισσότερρον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι….
Από το βιβλίο «ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ & ΠΟΙΗΜΑΤΑ» Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού