Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Πνευματικής Κατάρτισης και Αυτοσυνειδισίας » Ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. (Άγιος Σιλουανός)

Ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. (Άγιος Σιλουανός)

Ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. (Άγιος Σιλουανός)

“Η ζωή μου πέρασε τόσο μέσα στο αγαθό όσο μέσα στην αμαρτία και εξήντα χρόνια μ’ έκαναν να καταλάβω ποιά δύναμη έχει η συνήθεια. Κι η ψυχή και ο νους μπορούν ν’ αποκτήσουν συνήθεια. Κι ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. Αν συνηθίσει την αμαρτία, τότε θα ελκύεται συνεχώς στην αμαρτία, και σ΄ αυτό βοηθούν οι δαίμονες.
Αν πάλι συνηθίσει στο αγαθό, τότε συνεργεί ο Θεός με τη χάτη Του. Έτσι, αν συνηθίσεις να προσέυχεσε συνεχώς, ν’ αγαπάς τον πλησίον σου και να κλαις στην προσευχή σου για όλο τον κόσμο, η ψυχή σου θα ελκύεται προς προσευχή, τα δάκρυα και την αγάπη. Κι αν συνηθίσεις να δίνεις ελεημοσύνη, να είσαι υπάκουος και ειλικρινείς στην εξομολόγηση ενώπιον του πνευματικού, έτσι θα κάνεις πάντοτε και μ΄ αυτό τον τρόπο θα βρεις ανάπαυση στο Θεό.”
Από το βιβλίο: «Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ» Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου