Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Ο λόγος του Χριστού

«Ο λόγος του Χριστού ήταν για τον Σιλουανό το ζωοποιό Πνεύμα, η ίδια η αιώνια ζωή, ο Θεός στην ενέργειά Του» (Όσιος Σωφρόνιος για τον Όσιο Σιλουανό)

Οι εντολές του Χριστού δεν ήταν ηθικός κανόνας για τον Γέροντα Σιλουανό. Δεν υποβίβαζε τον Χριστιανισμό στο επίπεδο ενός ηθικού συστήματος, όπως κάνουν οι εκπρόσωποι του ανθρωπιστικού πολιτισμού, που, στερημένοι από αυθεντική πνευματική πείρα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η θρησκεία είναι μια «αναχαιτιστική αρχή» για τους αγράμματους, άχρηστη «γι’ αυτούς».
Όχι! Ο Γέροντας αντιλαμβανόνταν το λόγο του Χριστού όπως ο Απόστολος Πέτρος, σαν «ρήματα ζωῆς αἰωνίου». «Τά ρήματα ἅ ἐγώ λαλῶ ὑμῖν ἐστι καί ζωή ἐστι». Ο λόγος του Χριστού ήταν για τον Σιλουανό το ζωοποιό Πνεύμα, η ίδια η αιώνια ζωή, ο Θεός στην ενέργειά Του.
Όσιος Σωφρόνιος για τον Όσιο Σιλουανό
Από το βιβλίο «Ο Γέροντας Σιλουανός»