Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Πνευματικής Κατάρτισης και Αυτοσυνειδισίας » «Ό,τι καλό και αν έχεις είναι ιδικόν Του»

«Ό,τι καλό και αν έχεις είναι ιδικόν Του»

«Ό,τι καλό και αν έχεις είναι ιδικόν Του»  (Αγίου Ιωσήφ Ησυχαστού)

Πρέπει να ευχαριστούμε τον Άγιον Θεόν δια κάθε δώρημα που μάς δίνει και να αναγνωρίζωμεν ότι τίποτα δεν είναι δικό μας.
Ο Γέρων Ιωσηφ διαβλέπει και ένα δεύτερο στοιχείο δια να παραμείνει η Χάρη πάνω μας. Αυτό αφορά τις σχέσεις μας με τον αδερφό μας. Να μην κρίνουμε και να συμπαθούμε αυτόν που δεν έλαβε την Χάρη και κάνει διάφορα αμαρτήματα.
» Δεν σου ζητεί ο Χριστός περισσότερον δια να σου δώσει τα Αγία Του χαρίσματα, μόνον να αναγνωρίζεις ό,τι καλό και αν έχεις είναι ιδικόν του. Και να συμπαθείς τόν μη έχοντα. Και να μήν τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι πονηρός ή φαύλος, φλύαρο, πόρνος, κλέφτης και ψεύτης. Εάν ταύτην τήν επίγνωσιν αποκτήσεις δεν ημπορείς να κατακρίνεις ποτέ άνθρωπον και αν ακόμη τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει. Δια τούτο λέγεις :
Δεν έχει τήν Χάρη Σου Χριστέ μου, γι αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις και από μένα θά πράξω χειρότερα. Αν στέκω στεκω γιατί εσύ με βαστάζεις. Τόσο βλέπει ο αδερφός τόσο κάμνει. Είναι τυφλός. Πως τόν θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς; Είναι πτωχός πως γυρεύεις να είναι πλούσιος; Δος τον πλούτον να έχει. Δος μάτια να βλέπει.
Από τη σελίδα: ¨ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ»