Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Ενοριακές Δραστηριότητες » Κατηχητικές Ομάδες Νέων » «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ Εμένα…»

«Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ Εμένα…»

«Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ Εμένα…»

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/02/21 – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΣ:
-ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΩΣ 1η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ SKYPE ΣΤΟ LINK:
https://join.skype.com/k1k7a7ALhbgE
-ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΕΣΩ WEBEX ΣΤΟ LINK:
https://meetingsemea20.webex.com/meetingsemea20/j.php?MTID=m8aceb990d6d22b9bf7d5a954f761f99c
«Και προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται· οι δε μαθηταί επετίμων τοις προσφέρουσιν. Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς· άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με, και μη κωλύετε αυτά· των γαρ τοιούτων έστιν η βασιλεία του Θεού.»
«Έφεραν στον Κύριο μερικά παιδιά για να τους δώσει την ευλογία Του, οι μαθητές όμως έκαναν αυστηρές συστάσεις σ’ αυτούς που τα έφεραν (διότι θεώρησαν, ότι ο Κύριος είχε άλλα σοβαρότερα να κάνει). Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς αυτό, αγανάκτησε και είπε στους μαθητές του: »Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ Εμένα. Μην τα εμποδίζετε, διότι η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους, που είναι σαν και αυτά».
~ Κατά Μάρκον 10,13-14 ~