Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Διά μέσου των αισθήσεων

Διά μέσου των αισθήσεων

Ὁ λογικός άνθρωπος πολεμιέται διά μέσου των αισθήσεων από τα ψυχικά πάθη.
Πέντε είναι οι αισθήσεις του σώματος: όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση και αφή. Υποκύπτοντας μέσω των αισθήσεων αυτά στα τέσσερα πάθη αιχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή κι αυτά τα πάθη τη ψυχής είναι: κενοδοξία, οργή , ζήλια, θυμός, δειλία»

Άγιος Αντώνιος
Το μέγα Γεροντικόν