Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Πνευματικής Κατάρτισης και Αυτοσυνειδισίας » Ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦ καί διά τοῦ Ἰησοῦ

Ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦ καί διά τοῦ Ἰησοῦ

Ἀγάπη γιά τόν Ἰησοῦ καί διά τοῦ Ἰησοῦ

Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη
Ἀγάπη καθαρή γιά τόν Ἰησοῦ καί ἀγάπη πρός τούς ἀνθρώπους, διά τοῦ Ἰησοῦ, ἐγγυᾶται τήν ἀπαλλαγή της ἀπό κάθε ἐγωιστικό στοιχεῖο, χωρίς τήν προσδοκία ὁποιασδήποτε ὠφέλειας, ὑλικῆς ἤ πνευματικῆς ἐκ μέρους τῶν ἄλλων, ἔστω καί ἑνός «εὐχαριστῶ», ἔστω καί μέ εἴσπραξη πικρίας ἀντί εὐγνωμοσύνης ἤ ἀκόμη καί προδοτικῆς συκοφαντίας γιατί αὐτό σημαίνει μίμηση τῆς ἀγάπης τοῦ Ἰησοῦ, πού ἀγάπησε πρῶτος Αὐτός τήν Ἐκκλησία χωρίς νά ὑπολογίση καθόλου τόν ἑαυτό Τοῦ θυσιαζόμενος πρός χάριν της. Μόνον ἡ ἀγάπη κατά μίμησιν καί χάριν τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε στοιχεῖο ὠφελιμισμοῦ ἐγωιστικοῦ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀγάπησε καί ὡς ἄνθρωπος πλήρως καί τελείως τόν οὐράνιο Πατέρα Του καί δέχθηκε τήν πλήρη ὑποταγή στό θέλημά Του «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Καί μέ τόν τρόπον αὐτόν ἀποτελεῖ τό αἰώνιο καί ἀνυπέρβλητο παράδειγμα τῆς τέλειας ἀγάπης, ὄχι μόνον ὡς Θεός Λόγος τοῦ Πατρός, αὐτό εἶναι αὐτονόητο, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωπος, ἔχοντας τήν τέλεια ἀνθρώπινη φύση.
Ἑπομένως, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε πραγματικοί ἀκόλουθοί του Κυρίου Ἰησοῦ, πρέπει νά μαθητεύουμε πάντα παρά τούς πόδας Του γιά νά μαθαίνουμε ὅλο καί περισσότερο καί συνεπέστερα νά ἀγαποῦμε πάντοτε, ὅπως Αὐτός, ὅ,τι κι ἄν μᾶς κοστίση, ἀφοῦ τό ἔργο αὐτό θέλησε νά ἀσκῆται ἀδιάλειπτα καί πάντοτε καί στή γῆ καί στόν οὐρανό. Γιατί ἡ «ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Ἅ’ Κόρ. ἰγ’ 8), ἀφοῦ εἶναι αἰώνια καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη (Ἅ’ Ἰω. δ’ 8).
Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη
https://www.eusebiosvittis.gr
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ