Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Σιναΐτες Άγιοι

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (27/4/2022)  ΣΥΝΑΞΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΙΝΑΪΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Μεγάλοι Σιναΐτες Άγιοι
Σπουδαίοι πνευματικοί διδάσκαλοι αναδείχθηκαν από τον Σιναϊτικό Αμπελώνα. Ιστορικά πρώτοι αναφέρονται κατά τον 3ο αιώνα οι μάρτυρες Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη. Ακολουθούν οι Άγιοι Νείλος, Ιωάννης της Κλίμακος, Ησύχιος της Βάτου, οι Αναστάσιοι (όλοι αυτοί μέχρι τον έβδομο αιώνα), ο Άγιος Συμεών ο Πεντάγλωσσος (που μετέφερε την τιμή προς την Αγία Αικατερίνη στη Δύση κατά τις αρχές του 11ου αιώνα), ή μεταγενέστερα ο Άγιος Γρηγόριος (ο οποίος μετέφερε σε όλο τον σλαβικό κόσμο την παράδοση της νοεράς προσευχής). Τα συγγράμματα όλων και ιδίως του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος είναι διαχρονικά και καθολικής Χριστιανικής αποδοχής. Από τους Σιναΐτες πατέρες πολλοί συνέγραψαν θαυμαστά ασκητικά και νηπτικά εγχειρίδια, με οδηγίες για την πνευματική πρόοδο τόσο των μοναχών όσο και των ανθρώπων των πόλεων.
Η Σιναϊτική έρημος πλούσια σε μεγάλα προσκυνήματα ήταν πάντοτε γόνιμη για τους αναχωρητές της. Όμως οι πνευματικοί αγώνες των Σιναϊτών ενισχύονται αναμφιβόλως από τις καθημερινές ιερές ακολουθίες και από την έντονη μυστηριακή ζωή, η οποία μετατρέπει την έρημο σε επίγειο παράδεισο είτε με την απόλαυση της λειτουργικής ζωής στο καθολικό της Μονής, είτε με τη διακριτική διαμονή στα διάφορα ταπεινά καθίσματα, σπήλαια, καθίσματα της ερήμου, ή μεγάλα προσκυνήματα περί το Ορεινό Νότιο Σινά.
 
Εορτές
17 Ιανουαρίου: Οσίων των εν Σινά & Ραϊθώ αναιρεθέντων, 14 Ιανουαρίου Βενιαμίν — Γελασίου — Ηλιού — Ησαΐου — Θεοδούλου υιού Αγίου Νείλου Σιναΐτου — Θεοδούλου — ‘Ιερεμίου — Ισαάκ — Ιωσήφ του Ραϊθηνού — Μακαρίου — Μάρκου — Παύλου — Σάββα — Σεργίου — Υπατίου — Ψώη, Ιουλιανού του Σύρου,
19 Ιανουαρίου: Δόμνου — Ιωάννου — Πρόκλου, Μελετίου Γαλησιώτου.
26 Ιανουαρίου: Συμεών του παλαιού.
29 Ιανουαρίου: Νικάνδρου εκ Καστελορίζου.
6 Φεβρουαρίου: Αρτεμίου Σιναΐτου
11 Φεβρουαρίου: Γρηγορίου Σιναΐτου ιερομ.
12 Φεβρουαρίου: Ιωάννου Αθηναίου ιερομ.
21 Φεβρουαρίου: Ανατολίου εκ Ραϊθού
11 Μαρτίου: Γεωργίου του Αρσελαΐτου
20 Μαρτίου: Αναστασίου Α’ του Σιναΐτου, Πατριάρχου Αντιοχείας ιερομ.
25 Μαρτίου :Θεοτόκου της Βάτου
30 Μαρτίου: Ιωάννου της Κλίμακος
6 Απριλίου: Γρηγορίου Σιναΐτου,
20 Απριλίου: Αναστασίου Σιναΐτου Ιερομ.
21 Απριλίου: Αναστασίου Σιναΐτου, Πατριάρχου Αντιοχείας
26 Απριλίου: Ανατολίου
27 Απριλίου: Ζήνωνος μαθητού Αββά Σιλουανού.
1 Μαΐου: Ανάμνησις του φοβερού εν Σινα σεισμού 1 Μαΐου 1201
2 Μαΐου: Αθανασίου Πατελάρου,
12 Μαΐου: Ευθυμίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Νικήτα Σιναΐτου,
18 Μαΐου: Στεφάνου.
21 Μαΐου: Ελένης μητρός Μεγάλου Κωνσταντίνου,
1 Ιουνίου: Συμεών του Πενταγλώσσου.
7 Ιουνίου: Ανατολίου.
15 Ιουνίου: Σάββα Βατοπαιδινού.
19 Ιουνίου: Ζήνωνος μαθητού Αββά Σιλουανού.
22 Ιουνίου: Ησυχίου της Βάτου.
13 Ιουλίου: Στεφάνου του Χωρηβίτου,
20 Ιουλίου: Ηλιού του προφήτου.
8 Αυγούστου: Ααρών του Σιναΐτου.
17 Αυγούστου: Ηλιού του Νέου.
21 Αύγουστου: Αθανασίου Πατελάρου.
1 Σεπτεμβρίου: Ιησού του Ναυή.
4 Σεπτεμβρίου: Μωυσέως του προφήτου.
17 Σεπτεμβρίου: Ιωακείμ του Πάνυ, Πατριάρχου Αλεξανδρείας.
3 Οκτωβρίου: Ησυχίου του Χωρηβίτου.
4 Οκτωβρίου: Σάββα.
18 Οκτωβρίου: Ιουλιανού του Σύρου.
21 Οκτωβρίου: Μαρίνης της Ραϊθού.
5 Νοεμβρίου: Γαλακτίωνος & Επιστήμης
7 Νοεμβρίου: Ευθυμίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
12 Νοεμβρίου: Νείλου του σοφού.
25 Νοεμβρίου: Αικατερίνης Πολιούχου Σινά
26 Νοεμβρίου Ακακίου του εν τη. Κλίμακι
27 Νοεμβρίου: Γρηγορίου Σιναΐτου, Μωϋσέως του Φαρανίτου.
7 Δεκεμβρίου: Γερασίμου Σιναΐτου, Γρηγορίου Ειρηνικού, Γερασίμου εξ Ευρίπου.
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως: Ααρών του Σιναΐτου, Ιησού του Ναυή, Μαριάμ, Μωϋσέως του προφήτου, Ωρ.
28 Δεκεμβρίου: Ιερεμίου, Παύλου, Σεργίου, Ψώη, Ησαΐου, Σάββα, Δόμνου, Των εν Σινα & Ραϊθώ αναιρεθέντων 80 Αββάδων.
Κινητές Εορτές
Α’ Κυρ. Νηστειών: Μωϋσέως και Ααρών (αρχαία παράδοση).
Α’ Κυρ. Νηστειών: Ιωάννου της Κλίμακος.
Δευτέρα Θωμά: Σύναξις Προφήτου Ήλιου (Σιναϊτική παράδοσις).
Έτεροι Σιναΐται Άγιοι συνεορτάζοντες εις την Σύναξιν των Σιναϊτών Αγίων (Τετάρτη της Διακαινησίμου)
Αβρααμίου, Αμμούν, Αναστασίου, Αναστασίου, Ανδρέου, 22 Ανωνύμων, Γεωργίου, Γεωργίου του Βυζαντίου, Γεωργίου του Φαρανίτου, Γεωργίου του Γαδημήτου, Δανιήλ Φαρανίτου, Δούλας, Δούλα, Ελισσαίου, Επιφανίου, Ζαχαρίου, Ηλία του Νέου εκ Σικελίας, Ιγνατίου, Ιουστινιανού, Ιωάννου του Κίλικος ή Κιλικιανού, Ιωσήφ Σιναΐτου-Λαυρεώτου, Σεραπίωνος, Σεργίου, Σιλουανού, οσιομάρτυρος, Στεφάνου του Χωρηβίτου, Στεφάνου του Βυζαντίου, Στεφάνου του Κυπριώτου, Στεφάνου Μαλωχά, Στρατηγίου, Συμεών του Πενταγλώσσου, Φιλοθέου του Σιναΐτου, Χριστοφόρου.
Πέμπτη Θωμά: Σύναξις Αγίου Ιωάννου Κλίμακος (Σιναϊτική παράδοσις).
Παρασκευή Διακαινησίμου (Θαύμα βλύσαντος ελαίου)
 
Πηγή: Σιναϊτικά Δίπτυχα 2014
Φωτο:christianvivliografia.wordpress.com
http://www.diakonima.gr
 
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ