Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Επίκαιρες Πνευματικές Αναζητήσεις » Πότε κάνουμε και πότε δεν κάνουμε τό σταυρό μας;

Πότε κάνουμε και πότε δεν κάνουμε τό σταυρό μας;

Πότε κάνουμε και πότε δεν κάνουμε τό σταυρό μας;

Κάνουμε τό σταυρό μας
1. Ὅταν μπαίνουμε στον Ιερό Ναό.
2. Ὅταν προσκυνᾶμε τις Ἅγιες Εἰκόνες ἢ τά Ἅγια Λείψανα.
3. Ὅταν ἀνάψουμε το κερί μας.
4. Κάθε φορά που λέγεται ἡ ψάλλεται τό: Δόξα Πατρί καί Υἱῷ καί Ἁγίῳ Πνεύματι.
5. Ὅταν ἀκούγεται τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας, π.χ. «Τῆς Παναγίας ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου».6. Στά τροπάρια ἢ ἀπολυτίκια, ὅπου ἀκούγεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται.
7. Στόν Ὄρθρο, ὅταν ψάλλεται τό μεγαλύνάριο τῆς Παναγίας: «Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ…».
8. Στή Μικρά Εἴσοδο, ὅταν περνᾶ μπροστά μας τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, καί στή Μεγάλη Είσοδο, ὅταν περνοῦν τά Τίμια Δῶρα.
9. Στόν Τρισάγιο Ὕμνο, δηλ. «Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ισχυρός, Ἅγιος ᾿Αθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς».
10. Ὅταν πλησιάζουμε γιά νά κοινωνήσουμε.
11. Στό «Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καί προσπέσωμεν Αὐτῷ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ».
12. Στήν ἀπόλυση (τέλος) κάθε ἱερᾶς ἀκολουθίας.
13. Ὅταν τό αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος.
Δέν κάνουμε τό σταυρό μας
1. Ὅταν ὁ Ἱερέας θυμιατίζει (θυμιάζει). Τότε κάνουμε μόνο μιά μικρή υπόκλιση.
2. Ὅταν φιλᾶμε τό χέρι τοῦ Ἱερέα.
3. Ὅταν παίρνουμε ἀντίδωρο.
Από το περιοδικό » Προς τη ΝΙΚΗ»
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ