Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ
Αφίσα της εποχής, Σχέδιο Γ. Γουναρόπουλου

ΤΑ ΦΥΛΑΚΤΑ

Ο κ. Ι. Τσούριος, της Έταιρίας Ελληνικού Τύπου, είχε προτείνει να αποσταλή ή είκων τῆς Παναγίας τῆς Τήνου εἰς τό μέτωπον. Όπως μετεφέρθη κατὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου, καθ’ ὅμοιον τρόπὸν νὰ μεταφερθῇ ἐκεῖ, εἰς μίαν κατανυκτικὴν λιτανείαν, δια να ευλογήσῃ τα ελληνικά όπλα.
Διότι τὰ ὅπλα τα ελληνικά αντιμετωπίζουν τὴν συνέχειαν τῆς ἐπιθέσεως, ἡ ὁποία ήρχισεν ἐναντίον τῆς Παναγίας, τὴν 15ην Αὐγούστου, εἰς τὴν Τήνον.
Καποιος άλλος είχε διατυπώσει ἄλλην ἰδέαν: Να γίνουν ὁμοιότυπα τῆς εἰκόνος τῆς Τήνου, ἐν σμικρῷ, καὶ νὰ σταλοῦν εἰς ὅλους τοὺς στρατιώτες μας, μὲ χαραγμένην μάλιστα τὴν ἡμερομηνίαν 15 Αυγούστου 1940. Εἶνε ἡ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας, καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ ἐθνικὴ ὀργάνωσις νεολαίας συγχωνεύει ήδη κατά τρόπον ἐπιτυχῆ τὰς δύο ἰδέας:
Ητοίμασε εἰκονίτσες.φυλακτά, πιστά ομοιώματα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου.
Τὰ μετέφερεν εἰς τὴν Τήνον διὰ νὰ εὐλογηθούν, καὶ θὰ τὰ στείλῃ εἰς τοὺς στρατιώτας τοῦ μετώπου. Πράγματι δέν ὑπάρχει καλύτερον φυλακτὸ καὶ Ἱερώτερον ἐνθύμιον ἀπὸ αὐτὸ διὰ τοὺς στρατιώτας μας. Εύγε εἰς τὴν νεολαίαν.

ἐφ. Νέα Ελλάς, 22.12.40
Από το βιβλίο: «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 40-41» Εκδόσεις Κέδρος
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ