Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Επίκαιρες Πνευματικές Αναζητήσεις » Τό Ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σεβάστεια

Τό Ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σεβάστεια

Τό Ἁγίασμα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στή Σεβάστεια

Τόν τελευταῖο καιρό στήν Τουρκία έχει παρατηρηθεί μία μεταστροφή πρός τούς ἑλληνορθόδοξους ναούς, τά Ἁγιάσματα καί τά χριστιανικά προσκυνήματα. Ἐκεῖ βρίσκουν καταφύγιο πλέον καί οἱ μουσουλμάνοι, ἁπλοί ἄνθρωποι ἀλλά καί διάσημοι καλλιτέχνες, προσπαθώντας νά βροῦν γιατρειά καί ἀνακούφιση στά μεγάλα τους προβλήματα.
Οἱ χριστιανοί ἱερεῖς ἀντικατέστησαν τούς μουσουλμάνους ντεντέδες, τά προσκυνήματα τῆς Μεριέμ Ἀνά, δηλαδή τῆς Παναγίας, ἀντικατέστησαν τούς μουσουλμανικούς τόπους προσκυνήματος, ἐνῶ τά Ἁγιάσματα γεμίζουν κάθε μέρα ἀπό μουσουλμάνους πού ζητᾶνε κάποιο θαῦμα. Φτάνουν στο σημεῖο νά προσκυνοῦν ἀκόμα καί τίς ἅγιες εἰκόνες, κάτι πού ἀπαγορεύεται αὐστηρά ἀπό τό Ἰσλάμ. Ἄς δοῦμε κάτι ἐκπληκτικό, πού γίνεται στό Ἁγίασμα τοῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ, στήν περιοχή τῆς Σεβάστειας.
Ποιά εἶναι ἡ ἱστορία αὐτοῦ τοῦ προσκυνήματος.
Όπως μᾶς πληροφορεῖ τό συναξάρι τῶν ἁγίων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ζοῦσε στους πρώτους αἰῶνες τοῦ χριστιανισμοῦ στήν Κωνσταντινούπολη ἕνας ἄρχοντας, πού τόν ἔλεγαν Στούδιο. Αὐτός ἀρρώστησε καί κινδύνευσε νά πεθάνει, ἐνῶ κανένας γιατρός δέν μποροῦσε νά τὸν θεραπεύσει. Τόν ἐπισκέφτηκε τότε κάποιος μὲ τὸ ὄνομα Γουλέων, ἀπό τά Γέρμια, πού βρίσκονται κοντά στή Σεβάστεια.
Τοῦ εἶπε λοιπόν ὁ Γουλέων ὅτι στά Γέρμια ὑπῆρχε ἕνα Ἁγίασμα στὸ ὄνομα τοῦ Ἀρχιστράτηγου Μιχαήλ καί ὅσοι πήγαιναν ἐκεῖ θεραπεύονταν ἀπό κάθε ἀρρώστια μέ τόν ἑξῆς θαυμαστό τρόπο: Ὑπῆρχε μία γούρνα μέ τό Ἁγίασμα. Καί μέσα στη γούρνα ἔρχονταν μικρά ψαράκια, τά ὁποῖα ἔγλειφαν τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς καί ἔβρισκε αὐτός τήν ὑγεία του!
Μόλις τό ἄκουσε αὐτό ὁ πλούσιος Στούδιος, πίστεψε ὅτι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ μποροῦσε κι ὁ ἴδιος νά γίνει καλά. Πῆγε λοιπόν ἐκεῖ, μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἀσθενεῖς, καί μόλις μπήκε στο Αγίασμα͵ πράγματι, ἀμέσως θεραπεύθηκε! Κι ὄχι μόνο αὐτός, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς πού ἦταν μαζί του! Μόλις εἶδε ὁ ἄρχοντας τὰ τόσα θαύματα, συγκλονίστηκε και ἀποφάσισε να ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας του, γιὰ νὰ ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του στόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ.
Ἔκτισε λοιπόν μία μεγαλοπρεπέστατη ἐκκλησία πρός τιμήν τοῦ Ἀρχαγγέλου καί ἄφησε καί χρήματα πολλά. Σ’ αὐτόν τόν τόπο πολλοί τυφλοί βρῆκαν τό φῶς τους καί χωλοί περπάτησαν κι ἔγινε ἕνα μεγάλο προσκύνημα σέ ὅλη τήν κεντρική Μικρά Ἀσία.
Αὐτή ὅμως ἡ ὑπέρλαμπρη ἐκκλησία καταστράφηκε γύρω στόν 11ο αἰώνα. Γιά πολλούς αἰῶνες τό Ἁγίασμα ἔμεινε στήν ἀφάνεια, καθώς ἡ περιοχή εἶχε σκεπαστεῖ μέ καλαμιές. Τό 1917 ὅμως ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ ἔκανε ἕνα θαῦμα. Θεράπευσε ἕναν Τοῦρκο κυνηγό, πού εἶχε τραυματιστεῖ καί πῆγε νά πλύνει τήν πληγή του τυχαῖα σ’ ἐκείνη τή γούρνα μέ τό ζεστό νερό. Πρός μεγάλη του έκπληξη, ἐμφανίστηκαν τά ψαράκια, πού ἄρχισαν να γλείφουν τήν πληγή του, καί σέ λίγο θεραπεύθηκε!
Ἀπό τότε τό γεγονός ἄρχισε σιγά σιγά νά γίνεται εὐρύτερα γνωστό, καί σέ μερικές δεκαετίες ἡ εἴδηση κυκλοφόρησε σέ ὅλη τήν Τουρκία.

Σέ ποιά κατάσταση εἶναι σήμερα τό προσκύνημα:

Σήμερα στόν τόπο αὐτό, κοντά στή Σεβάστεια, ὑπάρχουν πολλές δεξαμενές με το ἁγιασμένο νερό καί τά θαυματουργά ψαράκια, πού ἀποκαλοῦνται «ψαράκια-γιατροί»! Συρρέουν πλήθη προσκυνητῶν ἀπό ὅλη τήν Τουρκία ἀλλά καί ἀπό Ρωσία, Λιθουανία, Οὐκρανία, Γερμανία καί ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἔχουν χτιστεῖ καί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, γιά να φιλοξενοῦνται οἱ ἀσθενεῖς.
Καί συμβαίνει πάντα τό ἴδιο εκπληκτικό θαῦμα: Ὅσοι βουτᾶνε στή δεξαμενή, τούς πλησιάζουν τα «ψαράκια-γιατροί» καί τούς τσιμποῦν ἁπαλά, μέ ἀποτέλεσμα, εἴτε ἔχουν ἀρθριτικά, εἴτε δερματικά νοσήματα, ρευματικές, ψυχοσωματικές ἤ ἄλλες παθήσεις, νά θεραπεύονται! Ὁ Ταξιάρχης προσφέρει τή θεραπεία του σέ ὅλους!
Βέβαια οἱ Τοῦρκοι ὑπεύθυνοι τῆς περιοχῆς δέν κάνουν καμία ἀναφορά στόν Ἀρχάγγελο. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, παραδέχονται ὅτι μέ ἀνεξήγητο τρόπο ἔρχονται τά ψαράκια στις δεξαμενές.
Ἡ ἱστορία δέν μπορεῖ νά λησμονηθεῖ. Τό μέρος ἐκεῖνο εἶναι ἁγιασμένο ἀπό τόν Ταξιάρχη Ἀρχάγγελο Μιχαήλ. Γιά πολλούς αἰῶνες ἦταν τόπος προσκυνήματος τῶν ἑλληνορθόδοξων κατοίκων ὅλης τῆς κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας,
Νεφέλη
Από το περιοδικό: «Προς τη ΝΙΚΗ»
Πηγή: -Νίκου Χειλαδάκη, Τουρκολόγου-Δημοσιογράφου Συγγραφέως, ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

1 σχόλιο

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ