Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Ωφέλιμα » Ορθόδοξος Συναξαριστής » ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ (ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ) ΤΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ εμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε νά παρουσιάσουμε στρατιές ἀμέτρητες Ἁγίων καί Μαρτύρων.
Ἕνας τέτοιος μεγάλος Ἅγιος, πού κατάγεται ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου εἶναι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Γραικός.
Ὁ πατέρας του Ναούμ νας ἦταν μεγαλέμπορος καί ἡ μητέρα του Ἀναστασία καταγόταν ἀπό τήν πλούσια ἐμπορική οἰκογένεια Μουσίου. Καί οἱ δύο γονεῖς του κατάγονταν ἀπό τό Γκράμποβα τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Οἱ ἐμπορικές δραστηριότητες τῶν οἰκογενειῶν τους ὁδήγησαν τά βήματά τους στή Ρουμανία, στήν πόλη Pesta. Τό νεαρό ζευγάρι τοῦ Ναούμ καί τῆς Ἀναστασίας μετοίκησαν στό γειτονικό Miscolt, ὅπου ἀπέκτησαν τρία παιδιά. Ὁ Ἀνδρέας ἦταν τό μικρότερο, γεννήθηκε στίς 20 Δεκεμβρίου 1808 καί στόἍγιο Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Ἀναστάσιος.
Τή ζωή τῆς οἰκογένειας σκίασαν ὅμως σημαντικά οἰκονομικά προβλήματα, πού ἀνάγκασαν τόν πατέρα προκειμένου νάἐπιβιώσει νά ἀπαρνηθεί τήν Ὀρθοδοξία καί νά ἀσπαστεῖ τόν Καθολικισμό. Ὑπέκυψε στόν πειρασμό μιᾶς ἐφήμερης οἰκονομικῆς ἄνεσης καί μάλιστα ἔβαλε τά παιδιά του οἰκότροφα σέ ἕνα Καθολικό Ἵδρυμα.
Ἡ εὐσεβής ὅμως μητέρα, μεγαλωμένη μέ τά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἀντέδρασε!Ἐναντιώθηκε στήν ἀπόφαση τοῦ συζύγου της καί πῆρε τά παιδιά ἀπό τό Καθολικό Οἰκοτροφεῖο. Οἱ Καθολικοί προσπάθησαν νά τά τῆς τά πάρουν,ἀλλά ἐκείνη μέ ἀγωνιστικό πνεῦμα προσέφυγε στήν Αὐτοκράτορα καί τά διεκδίκησε.
Ἔτσι ὁ νεαρός Ἀναστάσιος μεγάλωσε σέ ἑλληνορθόδοξο περιβάλλον καί φοίτησε στό ὀρθόδοξο ἑλληνορουμανικό Σχολεῖο τοῦ Miscolt καί ἀργότερα στό Γυμνάσιο τῆς Pesta.
Ἦταν ἕνας ἐπιμελής καί ἄριστος μαθητής καί στή συνέχεια τό 1826 γράφτηκε στό Πανεπιστήμιο τῆς Pesta,ὅπου σέ μόλις τρία χρόνια ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στά Νομικά καί στή Φιλοσοφία.
Τό περιβάλλον του τόν πίεζε νά ἀσπαστεῖ τόν Καθολικισμό, πού θά τοῦ ἐξασφάλιζε κοινωνική ἀνέλιξη καί οἰκονομική εὐημερία, ἀλλά ὁ νεαρός Ἀναστάσιος ὡς σύγχρονος Ὁμολογητής σέ μία ἐμπνευσμένη ἐπιστολή του διακήρυξε ὅτι δέν ἐγκαταλείπει τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία.
Κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν του τόν φιλοξενοῦσε ὁ θεῖος του Ἀθανάσιος, στό σπίτι τοῦ ὁποίου συγκεντρώνονταν ἐπιφανῆ μέλη τῶν γραμμάτων καί τοῦ πνεύματος, πού ἐξέφραζαν τόν προβληματισμό τους γιά τόν ἐπικείμενο ἀφανισμό τοῦ Ὀρθόδοξου Ρουμανικοῦ Ἔθνους ἀπό τούς αὐστριακούς δυνάστες, Καθολικούς, Λουθηρανούς καί Καλβινιστές.
Ἀποφασισμένος νά ἀγωνιστεῖ γιά τήνὈρθοδοξία ὁ νεαρός Ἀναστάσιος ὑπακούοντας στή πρόσκληση τοῦΣέρβου ἐπισκόπου Maxim Manuilovici (1829-1834), πῆγε στό Varset τῆς τότε Σερβίας,ὅπου σπούδασε ὀρθόδοξη θεολογία. Ἐκεῖ διέπρεψε μέ τή γνώση του καί τό ἦθος, πού τόν διέκριναν, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Σέρβος μητροπολίτης τοῦ Carloviț, Stefan Stratimirovici (1790-1836) νά τόν διορίσει καθηγητή στήν Θεολογική Σχολή τῆς ἐπαρχίας του καί προσωπικό του γραμματέα.
Τήν 1 Νοεμβρίου 1833 ὁ Ἀναστάσιος νας σέ ἡλικία εἴκοσι πέντε χρονῶν πῆρε τή μεγάλη ἀπόφαση.Ἐκάρη μοναχός στή σερβική Μονή τοῦ Horovo καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἀνδρέας. Ἀργότερα χειροτονήθηκε ἀπό τό μητροπολίτη Stefan Stratimirovici, διάκονος στίς 2 Φεβρουαρίου 1834 καί πρεσβύτερος στίς 29Ἰουνίου 1837.
Διακρίθηκε γιά τήν ἀσκητική ζωή του, τίς ἐξαιρετικές διοικητικές ἱκανότητες καί τούς ἀγῶνες του γιά τήν Ὀρθοδοξία, πού σύντομα τόν ἀνέδειξαν Πρωτοσύγκελλο καί στή συνέχεια Ἡγούμενο διαδοχικά τῶν Μονῶν Besenova, Horovo, καί Covil.
Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου Στεφάνου κλῆρος καί λαός τόν ἀναδεικνύουν Ἔξαρχο τῆς ἐπισκοπῆς τῶν Ρουμάνων τῆς Τρασυλβανίας τοῦ Ardeal.
Ἀναλαμβάνοντας τή διακονία του ὡς Ἱεράρχης ὁ Ἀνδρέας διαπίστωσε ὅτι ἔπρεπε νά προστατεύσει τό λογικό ποίμνιο, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Χριστός, ἀπό τή λαίλαπα τῶν Καθολικῶν, πού εἴτε μέ κολακεῖες καί ὑποσχέσεις γιά ὑλική εὐημερία εἴτε μέ ἀπειλές καί ὠμό ἐκβιασμό προσπαθοῦσαν νά ἀποσπάσουν τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους τῆς ἐπαρχίας του ἀπό τήνὈρθοδοξία καί νά τούς ἀναγκάσουν νά ἀσπαστοῦν τόν Καθολικισμό.
Ὁ Ἅγιος ὄργωνε τήνἘπισκοπή του μέ πρότυπο τρόπο. Κήρυττε, νουθετοῦσε, συμπαραστεκόταν στόν πιστό Λαό τοῦ Θεοῦ καί ἐπέστρεφε ὅσους εἶχαν πλανηθεῖ στή ὀρθή ὀρθόδοξη πίστη.
Τό Σάββατο 16 Ἰουνίου 1873 μετά τόν Ἑσπερινό ὁἅγιος Ἀνδρέας παρέδωσε τή ψυχή του στά χέρια τοῦ Πλάστη του.
Ἡ ὁσιακή βιοτή του καί ἡ ἀγωνιστική του προσήλωση στήνὈρθόδοξη Πίστη μέσα σέ ἕνα ἰδιαίτερα ἐχθρικό περιβάλλον τόν ἀνέδειξαν στή συνείδηση τοῦ πληρώματος τῶν Πιστῶν ὡς ἕναν Ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.
Εὐχόμαστε ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἅγιος Ἀνδρέας Σαγκούνας ὁ Γραικός νά προστατεύει τήν Ὀρθοδοξία ἀπό τούς αἱρετικούς, πού πάντοτε προσπαθοῦν νά τήν ὑπονομεύσουν».
Στις 21 Ιουλίου 2011 η Ιερά Ορθόδοξος Σύνοδος της Ρουμανίας υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη κ. Δανιήλ, αποφάσισε την αγιοκατάταξη του μεγάλου ρωμιού αγίου Αντρέα Σαγκούνη του Γραικού, ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Σιμπίου και Μητροπολίτης Τρανσυλβανίας.
Η αγιοκατάταξη έγινε δεκτή μετά από εισήγηση του μετά τις προτάσεις των μητροπολιτικών συμβουλίων και του Αρχιεπισκόπου Σιμπίου και Μητροπολίτου Τρανσυλβανίας κ. Λαυρεντίου Streza.
Σύμφωνα με την απόφαση του πατριαρχείου Ρουμανίας η μνήμη του θα τιμάτε της 30 Νοεμβρίου εκάστου έτος, μαζί με του αποστόλου συνώνυμού του, του οποίου έφερε το όνομα ο Ηπειρώτης Άγιος.
Η ακολουθία της αγιοκατατάξεως για γίνει με ιδιαίτερο τιμητικό τρόπο. Θα παραβρίσκονται στο Σιμπίου τα ιερά λείψανα του νέου Αγίου, αφού πριν από λίγο καιρό έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από το Κοιμητήριο του Răşinari, και τα οποία τοποθετήθηκαν σε υπερπολυτελέστατη μεταλλική λάρνακα.
Έπειτα θα είναι παρόντες στην τελετή οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος και Ρουμανίας κ. Δανιήλ και άπαντες οι Αρχιερείς του ορθόδοξου Πατριαρχείου της Ρουμανίας και θα παρευρίσκετε η Τιμία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέου που θα φτάσει εκεί από την Αποστολική πόλη των Πατρών Πελοποννήσου.
Εμείς ως συντοπίτες του νέου Αγίου έχουμε πούμε στους αδελφούς ορθοδόξους Ρουμάνους, ότι ο Άγιος Ανδρέας ο Γραικός καταγόταν από ελληνική ηπειρωτική οικογένεια η οποία είχε πάει στην Ουγγαρία για εμπορικούς λόγους, πράγμα συνήθης κατά την μεταβυζαντινή εποχή.
 
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ