Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Πνευματικής Κατάρτισης και Αυτοσυνειδησίας » Ἐπὶ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ νὰ κοπιάζετε

Ἐπὶ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ νὰ κοπιάζετε

Ἐπὶ τῆς προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ νὰ κοπιάζετε

«Ὁ Θεὸς θὰ εὐλογήση τὴν προσπάθειάν σας. Μαζί ὅμως μὲ τὴν συνήθειαν τῆς προσευχῆς ἑνώσατε καὶ τὴν μνήμην του Θεοῦ μετὰ φόβου καὶ εὐλαβείας. Κυριώτερον παντὸς εἶναι, τὸ νὰ βαδίζη κανεὶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἢ ὑπὸ τοῦ βλέματος Αὐτοῦ μὲ τὴν πληροφορίαν καὶ αἴσθησιν ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς βλέπει, ἀκριβῶς βλέπει τὴν ψυχήν μας, βλέπει τὴν καρδίαν καὶ ὅλα τὰ ἐντὸς αὐτῆς. Ἡ ἐπίγνωσις αὐτὴ εἶναι ὁ βασικώτερος ὅρος διὰ τὴν πρόοδον τῆς πνευματικῆς μας ζωής.

Ποῖος ὅμως εἶναι ἐν προκειμένῳ ὁ ἔντονος κόπος: νὰ μὴν ἐπιτρέψητε νὰ περιφέρωνται οἱ ἄτακτοι λογισμοί σας. Όμως ἂν συμβῇ νὰ ἀποπλανηθοῦν νὰ τοὺς ἐπαναφέρετε ἀμέσως, ἐπιπλήττοντας τὸν ἑαυτόν σας, οἰκτείροντας τὸν ἑαυτόν σας καὶ θλιβόμενοι διὰ τὴν ταλαίπωρον ψυχικήν σας ακαταστασίαν. Ὁ “Αγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἐπ᾿ αὐτοῦ λέγει τὰ ἑξῆς: «πρέπει διὰ τῆς βίας να περιορίζεται τὸν νοῦν σας μέσα εἰς τὰ λόγια τῆς προσευχῆς.»

Επισκ. Θεοφ. Αὐτόθι. τ. Α΄

Από το βιβλίο «H ΝΟΕΡΑ ΑΘΛΗΣΙΣ» Γέροντος Κλήμεντος Μοναχού

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ