Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Πνευματικά Κείμενα » Λειτουργικά Θέματα » Από την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου

Από την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου

Από την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου


+ΤΡΙΤΗ -ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (4/4/2023)
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ.


Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός τών Πατέρων ημών..!
Επλήθυναν αι ανομίαι μου, Κύριε, επλήθυναν αι ανομίαι μου,
καί ούκ ειμι άξιος ατενίσαι, καί ιδείν τό υψος τού ουρανού,
από τού πλήθους τών αδικιών μου,

κατακαμπτόμενος πολλώ δεσμώ σιδηρώ,
εις τό μή ανανεύσαι τήν κεφαλήν μου, καί ουκ έστι μοι άνεσις, διότι παρώργισα τόν θυμόν σου,
καί τό πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα,
μή ποιήσας τό θέλημά σου,
καί μή φυλάξας τά προστάγματά σου.

Καί νύν, κλίνω γόνυ καρδίας, δεόμενος τής παρά σού χρηστότητος.
Ημάρτηκα, Κύριε, ημάρτηκα, καί τάς ανομίας μου εγώ γινώσκω, αλλ’ αιτούμαι δεόμενος,
Άνες μοι, Κύριε, άνες μοι,
καί μή συναπολέσης με ταίς ανομίαις μου,

μηδέ εις τόν αιώνα μηνίσας τηρήσης τά κακά μοι,
μηδέ καταδικάσης με εν τοίς κατωτάτοις τής γής,
διότι σύ ει Θεός, Θεός τών μετανοούντων,
καί εν εμοί δείξεις πάσαν τήν αγαθωσύνην σου….

Από την Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου.
[ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ”Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας”]

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ