Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Πνευματικά Κείμενα » Πνευματικής Κατάρτισης και Αυτοσυνειδησίας » «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ» (ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ)

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ» (ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ)

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ» (ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6η

Αθήνα, 14 Μαρτίου 1905

Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Έλαβα τὶς δύο ἐπιστολὲς τῆς Φιλιῶς ποὺ ἔστειλε στις 8 καὶ στὶς 12 Μαρτίου καὶ σπεύδω να σας ἀπαντήσω.

Πρὸς τὴν κόρη αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία μου γράφετε, ἐπιθυμοῦσα νὰ τὴν δῶ πρῶτα, καὶ νὰ τὴν ρωτήσω μερικά πράγματα· προπάντων ἐὰν καταφλέγεται ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα, ἐὰν ἀγαπάει ἀπὸ καρδιᾶς τὴν προσευχὴ καὶ τὴν διακατέχει πολὺς καὶ σφοδρὸς ἔρωτας γι’ αὐτήν, ἐὰν ἔχει αὐταπάρνηση, ἐὰν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ θέλημά της, ἐὰν μπορεῖ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ ἄλλου, ἐὰν μπορεῖ νὰ πράττει ὅ,τι εἶναι ἐνάντιο στὸ θέλημά της, ἐὰν δύναται νὰ μὴν ἀντιλέγει καὶ νὰ δέχεται τὶς ἐντολὲς ἀδιαμαρτύρητα, ἐὰν δύναται νὰ πεῖ πρὸς τὸν Κύριο «οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω Κύ ριε, ἀλλὰ ὡς Σύ», ἐὰν μπορεῖ νὰ ὑπομένει πειρασμό, ἐὰν ἔχει πεισθεῖ ἀκράδαντα γιὰ τὴν θεία προνοιακή προστασία, καὶ τέλος, γιὰ νὰ μὴν προτείνω περισσότερα, ἐὰν μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ τὰ πάντα στὶς ἀδελφές, πρὶν δύσει ὁ ἥλιος χάριν τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.

Ἐὰν τὰ δέχεται ὅλα αὐτά, νὰ τὸ ὁμολογήσει παρουσία σας, μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου στὸν Ναὸ καὶ νὰ ψάλλετε μία δοξολογία πρὸς τὸν Κύριο, διότι τὴν κάλεσε στὸν μοναχισμὸ καὶ ἀφοῦ προσευχηθεῖτε γιὰ αὐτήν, νὰ τὴν ἐνισχύσει ὁ Κύριος καὶ νὰ τὴν ἀναδείξει, νὰ τὴν ἀσπασθεῖτε ὅλες, καὶ νὰ τὴν κρατήσετε σὰν ἀδελφή. Σὰν γερόντισσα, στὴν ὁποία θὰ ὑπακούει σε ὅλα, θὰ ἔχει τὴν Χρυσάνθη.

Αὐτὰ ἔχω νὰ πῶ γιὰ αὐτήν. Ὁ Θεὸς νὰ τὴν σκεπάζει καὶ νὰ τὴν διαφυλάττει αἰώνια. Νὰ τὴν ἀναδείξει ἄξια τῆς κλήσεώς της καὶ νὰ τὴν συναριθμήσει με τις φρόνιμες παρθένες, ὅπως εὔχομαι καὶ γιὰ ὅλες σας. Ἀμήν.

Μαθαίνω ὅτι σᾶς βρῆκε κάποιος πειρασμὸς καὶ τρομάξατε σὰν τὰ μωρά. Αλλοίμονο ἂν τόσο γρήγορα τρομάζετε καὶ ἀπελπίζεστε. Ἐὰν δὲν ὑπομείνετε πειρασμό, δὲν θὰ τελειοποιηθεῖτε. Θὰ κάνετε υπομονή, ἀκόμη καὶ ἂν σᾶς κτυποῦν. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σας. Κάθε μέρα ψάλλετε «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεὸς» καὶ ὅμως φαίνεται ὅτι δὲν τὸ καλοκατανοεἴτε. Θὰ ἤθελα μία φορὰ νὰ τὸ διαβάσετε καλὰ καὶ σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θὰ εἰρηνεύσει ἡ καρδιά σας.

Ωστόσο, μάθετε ὅτι θὰ ἐξεγερθοῦν ἐναντίον σας οἱ δυνάμεις τοῦ ἀντιπάλου, ἀλλὰ ἐσεῖς νὰ ψάλλετε «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός, τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῶμεν, οὐδ᾽ οὐ μὴ ταραχθῶμεν, ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεὸς» καὶ τὰ ὑπόλοιπα. Δυναμώνετε καὶ στερεώνεσθε γιατί ὁ Θεὸς εἶναι μαζί σας. Ἐὰν ὑπομείνετε μέχρι τὸ τέλος, τὰ ὀνόματά σας θὰ γραφτούν το στὸ βιβλίο τῆς ζωῆς. Θέλω να μάθω ὅτι σᾶς ἐπισκέφθηκε ἡ θεία Χάρη καὶ εἰρηνεύσατε.

Ἡ νέα κόρη, ἐὰν ὁ Θεὸς τὴν κάλεσε καὶ μείνει, πιστεύω ὅτι θὰ ἦταν πολὺ καλό να μάθει μηχανή γιὰ νὰ ἀνακουφίζει τὴν Ἀγγελική, ἡ ὁποία θὰ βοηθάει τὴν Φιλιώ, τὴν ὁποία θέλω νὰ ὀνομάζω Φιλοθέη, καὶ σὲ τοῦτο εἶναι καὶ αὐτὴ σύμφωνη.

Αναμένω τὴν ἀπάντησή σας σὲ ὅσα γράφω γιὰ τὴν κόρη καὶ γιὰ ὅσα ἔγραφα στὴν προηγούμενη ἐπιστολή μου. Τελειώνοντας, εὔχομαι γιὰ σᾶς καὶ παραμένω εὐχόμενος στὸν Θεό.

Ὁ Πνευματικὸς Πατέρας σας
+Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

Από το βιβλίο: «Γράμματα από έναν άγιο» Εκδόσεις ΑΘΩΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ''ΚΗΠΟ'' ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΤΟ "ΠΕΡΙΒΟΛΙ" ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις νέες μας δημοσιεύσεις μέσω email.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΙΣΙΑΣ