Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Category Archives: Αγία Γραφή

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18/02/2017

evaggel18

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) , ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ (18/2/2018)

-Πρωτότυπο κείμενο (Μτθ. στ΄ 14-21)
»Είπεν ο Κύριος εαν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο Πατήρ υμών ο ουράνιος· εαν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 18/02/2017

apan18

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) , ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (18/2/2018)

-Πρωτότυπο Κείμενο (Ρωμ. ιγ’ 11-ιδ’ 4)
»Αδελφοί, νυν γαρ εγγύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν. η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα τ.ου φωτός. ως εν ημέρα ευσχημόνως περιπατήσωμεν, μη κώμοις και μέθαις, μη κοίτας και ασελγείαις, μη έριδι και ζήλω, αλλ᾿ ενδύσασθε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιείσθε εις επιθυμίας.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/2017

evagan11

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) , ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ (11/2/2018)

-Πρωτότυπο κείμενο (Ματθ. κε΄ 31-46)
-Είπεν ο Κύριος: Όταν έλθῃ ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξῃ αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού· Και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερίφια εξ ευωνύμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού·

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/18

apana11

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ 11/02/2018 

-Πρωτότυπο Κείμενο (Α΄ Κορ. η’ 8 – θ’ 2)
-Αδελφοί, βρώμα ημάς ου παρίστησι τω Θεώ∙ ούτε γαρ εάν φάγωμεν περισσεύομεν, ούτε γαρ εάν μη φάγωμεν υστερούμεθα. Βλέπετε δε μήπως η εξουσία υμών αύτη πρόσκομμα γένηται τοις ασθενούσιν.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 04/02/2017

asotos1

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) , ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/2018 [ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Η’ ΤΟΥ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑ]

-Πρωτότυπο κείμενο (Λουκ. ιε 11 – 32)
-»Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς. Και είπεν ο νεώτερος αυτών τω πατρί· Πάτερ, δος μοι το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Και διείλεν αυτοίς τον βίον. Και μετ’ ου πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεώτερος υιός απεδήμησεν εις χώραν μακράν, και εκεί διεσκόρπισεν την ουσίαν αυτού ζων ασώτως. Δαπανήσαντος δε αυτού πάντα εγένετο λιμός ισχυρά κατά την χώραν εκείνην, και αυτός ήρξατο υστερείσθαι.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 04/02/18

apper4

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ 04/2/2018 [ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ Η ΤΟΥ ΦΙΛΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΠΑΤΕΡΑ]

-Πρωτότυπο κείμενο (Α΄ Κορ. στ΄)
»Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, αλλ ου πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, αλλ΄ οὐκ εγώ εξουσιασθήσομαι υπό τινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία τοις βρώμασιν· ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2017

evavvan28

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) , ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2017, (ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ)

Πρωτότυπο Κείμενο (Λουκ. ιη΄ 10-14 )
»Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερὸν προσεύξασθαι, ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσηύχετο• ο Θεός, ευχαριστώ σοι ότι ουκ ειμί ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και ως ούτος ο τελώνης• νηστεύω δις του σαββάτου, αποδεκατώ πάντα όσα κτώμαι.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/01/18

triodio

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2018 

Πρωτότυπο Κείμενο (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)
»Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέσει, τη πίστει, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, τοις διωγμοίς, τοις παθήμασιν, οιά μοι εγένοντο εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018

evaggelana21

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018

Πρωτότυπο κείμενο (Λουκ. ιθ’ 1-10)
Τω καιρώ εκείνω, διήρχετο ό Ιησούς την Ιεριχώ• και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός ην αρχιτελώνης, και ούτος ην πλούσιος, και εζήτει ιδείν τον Ιησούν τις εστί, και ουκ ηδύνατο από του όχλου, ότι τη ηλικία μικρός ην. Και προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκοκομορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι δι’ εκείνης ήμελλε διέρχεσθαι.

(περισσότερα…)

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018

apan21

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ) – ΚΥΡΙΑΚΗ 21/1/2018 (ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ,ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

-Πρωτότυπο κείμενο (Α’Τιμ. δ’9-15)
»Τέκνον Τιμόθεε, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος• εις τούτο γαρ και ποπιώμεν και ονειδιζόμεθα, ότι ηλπίκαμεν επί Θεώ ζώντι, ος εστι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών. Παράγγελλε ταύτα και δίδασκε.

(περισσότερα…)