Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ'

Tag Archives: ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σοῦ δίδει ἄλλα μάτια καὶ ἄλλην κρίσιν.

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σοῦ δίδει ἄλλα μάτια καὶ ἄλλην κρίσιν.

~Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία προσελκύεται διὰ τῆς εὐχῆς, μᾶς διδάσκει ὅλα ὅσα χρειαζόμεθα.

Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σκεπάζει τὴν ψυχὴν ποὺ εὔχεται. Εἰσέρχεται μέχρι τὰ βάθη τῆς ψυχῆς, ἐλέγχει ὅλον τὸν ἐσωτερικόν κόσμον τῆς ψυχῆς καὶ τὸν κατευθύνει πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ Ἅγιον. Τότε μόνον ἡ ψυχὴ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ εἰπῆ μαζὶ μὲ τὸν Προφήτην.

(more…)

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΙΩΣΗΦ;

ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟ-ΙΩΣΗΦ; …”ΠΟΥ ΣΟΥ ΘΑΝΑΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ; …ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΣΑΙ!”


[+ΔΕΥΤΕΡΑ ”ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ” (22/5/2023) -ΩΡΑ 6.00 μ.μ. -ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΟΣΙΟΥ ΕΥΜΕΝΙΟΥ (ΣΑΡΙΔΑΚΗ), -ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ.-ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ. -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ- ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΜΙΛΙΑ]


Τά μάτια τοῦ παπποῦ κοκκίνισαν, ὅταν στό λογισμό του ἦρθε τό ἡλιοβασίλεμα τῆς ζωῆς τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ, τοῦ καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου τοῦ Ἄθωνος.
Τά δάκρυα ἄρχισαν νά κυλοῦν σάν τῆς φθινοπωρινῆς βροχῆς τίς σταγόνες.
Τά χείλη στό ἅγιο στόμα του σκιρτοῦσαν στό ἄγγιγμα τῆς συγκίνησης.

(more…)

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Θα αἰσθάνεσαι μέσα σου χαρά καί ἀγαλλίασι και θα θέλεις διαρκῶς νά λέγης τήν εὐχή”

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Θα αἰσθάνεσαι μέσα σου χαρά καί ἀγαλλίασι και θα θέλεις διαρκῶς νά λέγης τήν εὐχή”

Ὁ Γέρων Ἰωσήφ ὁ Σπηλαιώτης μᾶς συμβουλεύει μέ τὰ ἀκόλουθα λόγια διά τήν χρήσιν τῆς εὐχῆς:

«Ἡ εὐχή (Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με) ἔτσι πρέπει να λέγεται μέ τόν ἐνδιάθετον λόγον. Ἀλλ’ ἐπειδὴ εἰς τήν ἀρχήν δέν τήν ἔχει συνηθίσει ὁ νοῦς τήν ξεχνᾶ. Δι’ αὐτό τήν λέγεις, πότε με το στόμα και πότε μέ τόν νοῦν. Καί αὐτό γίνεται μέχρις ότου την χορτάση ὁ νοῦς καί γίνη ἐνέργεια.

(more…)

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης: “Τήν Μεγάλη Σαρακοστήν πού μᾶς ἔρχεται…”

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης: “Τήν Μεγάλη Σαρακοστήν πού μᾶς ἔρχεται…”

“Τώρα πρό παντός τήν Μεγάλη Σαρακοστήν πού μᾶς ἔρχεται, πολλούς πειρασμούς κάι πολλάς ταραχάς κινοῦν κατ’ ἐπάνω μας οἱ παμμόχθηροι δαίμονες.
Ἐπειδή καί ἡμεῖς κατ’ αὐτόν τόν καιρόν τούς θλίβομεν περισσῶς μέ νηστείαν καί προσευχή, γίνονται καί αὐτοί καθ’ ἠμῶν ἀγριώτεροι.”

– Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Σπηλαιώτης (1897-1959)

Πηγή

“Η προσευχή βγάζει ψυχές από την κόλαση”

“Η προσευχή βγάζει ψυχές από την κόλαση”

~π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος
Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ έλεγε ότι: όχι μόνο με την Θεία Λειτουργία άλλα και με το κομποσχοινι, με την λεγομένη Νοερά προσευχή, «βγάζεις ψυχές από την κόλαση και τις βάζεις στον παράδεισο». Το ακόλουθο γεγονός που άκουσα από τον Γέροντά μου, πατέρα Εφραίμ (Αριζόνας), το μαρτυρεῖ,
Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας είχε μια ξαδελφη, τὴν Κατερίνα, ἡ ὁποία ὅταν ἦτο στὸν κόσμο, κοροϊδευε τοὺς παπάδὲς καὶ τοὺς ψάλτες: πῶς διάβαζαν, πῶς ἔψαλλαν, πῶς περπατοῦσαν καὶ γελοῦσε, Ἂν καὶ ἡ ζωή της δὲν ἦτο καθόλου καλή, ἐν τούτοις αὐτὸς τὴν ἀγαποῦσε πολύ. (more…)

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό, και μείς θα σηκώσουμε”

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: “Ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό, και μείς θα σηκώσουμε”


Λοιπόν βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή. Να μη σταματά καθόλου το στόμα. Έτσι θα την συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νούς. Μη ξεθαρρεύεις στους λογισμούς, διότι γίνεσαι μαλθακός και μολύνεσαι.
«Ευχή, βία φύσεως διηνεκής», και θα δείς πόση Χάρη θα λάβεις.
Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψη, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τελεία ανάπαυση. Ο Χριστός μας σήκωσε το σταυρό, και μείς θα σηκώσουμε. Όλες τις θλίψεις εάν τις απομένουμε, βρίσκομε Χάρη παρά Κυρίου. Γι’ αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να δοκιμάζει το ζήλο και την αγάπη που έχουμε προς αυτόν. Γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μαθαίνει τα πνευματικά, δεν φθάνει σε μέτρα αρετής και τελειώσεως. (more…)

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

“ΜΗΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΣΑΙ, ΣΥΝΝΕΦΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ”
ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

“… Πρέπει νά γίνῃς γενναιότερος. Νά παραταχθῇς στῆθος πρός στῆθος πρός αὐτούς τούς ἀσάρκους. Μήν τούς φοβῆσαι. Ἐσύ δέν βλέπεις με κάθε ευχήν, ὅπου λέγεις, πόσοι πίπτουν, πόσοι στρέφουν τά νῶτα. Σύ μόνον βλέπεις ποσόν ἐσύ πληγώνεσαι.
Ἀλλά καί αὐτοί δέρνονται. Καί αὐτοί φεύγουν. Εἰς κάθε ὑπομονήν, ὅπου κάμνομεν, φεύγουν ἁλματωδῶς, καί είς κάθε εὐχήν πληγώνονται σοβαρῶς.
Λοιπόν μή θέλῃς ἐν καιρῷ πολέμου νά ρίπτῃς ἐσύ σφαῖρες καί βόλια καί αύτοί νά σοῦ ρίχνουν λουκούμια καί σοκολάτες.”
Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

«Επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή προς τον Γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη»

«Επιστολή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή προς τον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη»

+ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08/22 -ΩΡΑ 6.30 μ.μ. -ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ. (ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ), ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, -ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ- ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ]
«Σπλάχνα μου θεία και ιερά, αγαπητόν μοι τέκνον παπα Εφραίμ, έχεις τα πατρικά μου φιλιά.
Έχεις ολόκληρον την αγάπην μου, έχεις την ευχή μου, την μόλις αποπνέουσα ημίν πριν δύο ημέρας. Πολύ βαρέως 10 ημέρας, δεν έφαγα τίποτα.
Τώρα πάλιν τας δύο ημέρας ήλθαν κάτι φάρμακα απ’ την Αμερική και ήρχισα να παίρνω και βρήκα ωφέλεια. Να είδομεν μέχρι πότε θα βοηθήσουν.

(more…)

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

“Κύριε, όπως μεταμορφώθηκες στους μαθητές Σου, μεταμορφώσου και στην ψυχή μου. Σβήσε τα πάθη, ειρήνευσε τη καρδιά μου, δώσ’ μου προσευχή και κράτησε τον ακράτητο νου μου!”
Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής
+ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΗΒΩΝ (ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΥ ΚΑΙ ΜΠΙΝΙΑΡΗ)
+ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8/2022 -ΩΡΑ 7.30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ.
+ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8/2022 -ΩΡΑ 6.30 π.μ. ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΕΥΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ- ~ΩΡΑ 7.00 μ.μ. ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Η’ ΜΑΤΘ) ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ.

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

“… ΠΑΛΙ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΛΥΠΗ, Η ΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΓΩΝΑΣ, ΝΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ”

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

“ΚΑΝ ΠΕΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ, ΑΝΑΣΤΑ…”
ΟΣΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Η ευχή και το Άγιον Πνεύμα

Η ευχή και το Άγιον Πνεύμα

-Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού
Η διδασκαλία του παππού μας Ιωσήφ και του Γέ­ροντος μας Έφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκα­λίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η πείρα του Γέροντος μας Εφραίμ εις την νοεράν προσευχήν, όπως μας την παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.
Λέγει ο Γέροντας Εφραίμ: «Η καρδία του άνθρωπου είναι το κέντρον των υπέρ φύσιν, των κατά φύσιν και των παρά φύσιν κινήσεων. Τα πάντα ξεκινούν από την καρδίαν. Εάν η καρδία του ανθρώπου καθαρισθή, τότε βλέπομεν τον Θεόν. Ο Θεός είναι αθεώρητος· ο Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως να βασιλεύση εις την καρδίαν του ανθρώπου, όταν γίνη αυτή καθαρόν δοχείον. (more…)

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε

Αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε

Έλεγε ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής:
Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτως. Στην αρχή γρήγορα, να μην προφθάνει ο νους να σχηματίζει λογισμό μετεωρισμού. Να προσέχεις μόνο στα λόγια: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ωσάν να έχεις μέλι στο στόμα σου και θέλεις να το λέγεις. Αν το αφήσεις στενοχωρείσαι πολύ. (more…)

ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

“Πάντα βοηθά ο θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονή…”
Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής