Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Posts tagged 'ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ'

Tag Archives: ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

+ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2023

~ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.

~ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΡΑΪΘΩ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ.

~ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΙΝΑΣ, ΕΞΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, ΤΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ «ΦΩΤΟΒΙΩΜΑΤΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΝΑΟ ΜΑΣ!

«ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ!…»

~ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ «ΦΩΤΟΒΙΩΜΑΤΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΝΑΟ ΜΑΣ! (6/1/2023)

«Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ἐπίσης ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.»

«Ἡ Βάπτιση τοῦ Κυρίου μας ἔχει γιά μᾶς ἐπίσης ὕψιστη σημασία διότι ἔχουμε τὴν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.»

∽ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπ. Κριμαίας

Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῶν Θεοφανίων περιέχει ἕναν λόγο τοῦ Χριστοῦ μεγάλης σπουδαιότητας. Σ’ αὐτὸν τώρα θέλω λίγο νά στρέψω τὴν προσοχὴ σας.
Τοῦ μεγάλου αὐτοῦ γεγονότος τῆς Θεοφάνειας τοῦ Κυρίου προηγεῖται κήρυγμα στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, τοῦ Ἰωάννου, τοῦ Προδρόμου τοῦ Κυρίου, τοῦ μείζονος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πού γέννησαν ποτέ οἱ γυναῖκες. Τὸ φλογερὸ του κήρυγμα τῆς μετανοίας γιά τὸ ὁποῖο προετοιμαζόταν εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας τραβοῦσε πρὸς αὐτὸν μεγάλο πλῆθος ἀνθρώπων.

Ὁ πύρινος λόγος τοῦ κηρύγματός του ἔκαιγε τίς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους βάπτιζε στά νερὰ τοῦ Ἰορδάνη καθαρίζοντας τίς ἁμαρτίες τους. Τὴν μεγάλη ἐκείνη ἡμέρα μὲ πολλὴ ἔκπληξη παρατήρησε ὅτι μεταξὺ τῶν ἄλλων πού ἔρχονται γιά νά βαπτιστοῦν βρίσκεται καὶ Ἐκεῖνος τὸν ὁποῖον μέχρι τότε δέν εἶχε γνωρίσει ἀλλὰ περὶ τοῦ ὁποίου τοῦ εἶχε ἀποκαλυφθεῖ ὅτι θὰ βαπτίζει μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Καὶ ἀφοῦ ἔπεσε στά πόδια του, τοῦ εἶπε μὲ δέος: «ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ Σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχη πρὸς μέ;» (Μτ. 3, 14).

(περισσότερα…)

Όλη η ζωή των χριστιανών είναι μια διαρκής χριστοκεντρική Θεοφάνεια

Η χάρις και η δύναμις του Αγίου Πνεύματος ενσταλάζει, μεταφυτεύει τον Θεάνθρωπο Χριστό σε κάθε πιστή ψυχή. Όλη η ζωή των χριστιανών είναι μια διαρκής χριστοκεντρική Θεοφάνεια, διότι το Άγιο Πνεύμα δια των μυστηρίων και των αρετών παραδίδει τον Χριστό ως Σωτήρα σε κάθε έναν πιστό κάνοντας έτσι να γίνει ο Χριστός ‘’η ζωή μας’’ ( Κολ. 3,4).

Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ


+ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2023

-ΩΡΑ 6.45 π.μ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ,ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ,ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ.
+ΩΡΑ 5.30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ Α’ ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.


Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις·
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα·
καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ!

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΥ!

Με την εορτή των Θεοφανείων, ολοκληρώνεται ένας πλούσιος λατρευτικός κύκλος που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τον ονόμασε «Άγιο Δωδεκαήμερο».
Τα γεγονότα που εορτάζονται αυτή την ευλογημένη περίοδο είναι η κατά Σάρκα Γέννηση του Χριστού (25 Δεκεμβρίου), η Περιτομή του Ιησού (1 Ιανουαρίου) και ακολουθεί στις 6 Ιανουαρίου η Θεοφάνεια της Βαπτίσεώς Του, (δηλαδή η Φανέρωση της Αγίας Τριάδος).

(περισσότερα…)

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας εἰς τά Ἅγια Φῶτα Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας εἰς τά Ἅγια Φῶτα Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Μέ τήν γέννησιν λοιπόν ἔχομεν προεορτάσει τά πρέποντα καί ἐγώ ὁ ὁποῖος προεξάρχω εἰς τήν ἑορτήν καί σεῖς καί ὅλα τά ἐγκόσμια καί τά ὑπερκόσμια ὄντα. Ἔχομεν τρέξει μαζί μέ τόν ἀστέρα καί ἔχομεν προσκυνήσει μαζί μέ τούς μάγους, (Ματθ. 2, 10), ἔχομεν φωτισθῆ μαζί μέ τούς ποιμένας (Λουκ. 2, 7) καί ἔχομεν δοξάσει μαζί μέ τούς ἀγγέλους, τόν ἔχομεν δεχθῆ εἰς τάς ἀγκάλας μας μαζί μέ τόν Συμεών (Λουκ. 2, 13 ἑ). Καί τόν ἔχομεν δοξολογήσει μαζί μέ τήν ἀξιοσέβαστον καί σώφρονα ἐκείνην Ἄννα (Λουκᾶ. 2, 36 ἑ ). Καί ὀφείλεται εὐγνωμοσύνη εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἦλθε κατά τρόπον ξένον πρός τήν φύσιν του εἰς τόν ἰδικόν του τόπον, διότι ἐδόξασε τόν ξένον. Τώρα δέ πρόκειται δι᾿ ἄλλην πρᾶξιν τοῦ Χριστοῦ καί δι᾿ ἄλλο μυστήριον.

(περισσότερα…)

Απολυτίκιο Αγ. Θεοφανείων

Εικόνα από το Δωδεκάορτο του Τέμπλου του Ναού μας -Χριστοφόρος Τσανάκας εποίει 1947-

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις, τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς καὶ τὸν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.»

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Την παραμονή των Θεοφανείων τηρούμε αλάδωτη νηστεία (δεν τρώμε δηλαδή λάδι ούτε πίνουμε κρασί ή αλκοόλ).
Η μόνη περίπτωση να καταλύσουμε το λάδι ή κρασί είναι εάν πέσει Σάββατο ή Κυριακή.
Κάποιοι λανθασμένα πιστεύουν ότι την παραμονή των Θεοφανείων η νηστεία που τηρούμε αποσκοπεί στο να πιούμε τον Μεγάλο Αγιασμό την 6η Ιανουαρίου. (περισσότερα…)

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΟΦΑΝΕΙΩΝ

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο «ΙΟΡΔΑΝΗΣ» (ΕΞΕΔΡΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ) ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ!

+ΤΕΤΑΡΤΗ 4/1/2023 -ΩΡΑ 7.00 μ.μ. ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.

+ΠΕΜΠΤΗ 5/1/2023 -ΩΡΑ 6.30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ,ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ)-ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. (Ημέρα νηστείας)

+ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2023 -ΩΡΑ 6.45 π.μ. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ,ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. (Επιτρέπεται κατάλυση σε όλα τα φαγητά)
+ΩΡΑ 5.30 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

+ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1/2023 -ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ;

ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ;

+ΤΕΤΑΡΤΗ -ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ- (4/1/2023) -ΩΡΑ 7.00 μ.μ. -Η ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ. (ΨΑΛΜΟΙ ΔΑΒΙΔ, ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ, ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΥΧΕΣ) 
-Του Γεωργίου Ζαραβέλα, Θεολόγου
Ολοκληρώνοντας την περίοδο του Αγίου Δωδεκαημέρου, δηλαδή τον εορταστικό κύκλο των Επιφανείων του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, απαντάται στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας η εορτή των Θεοφανείων ή κοινώς τα Φώτα, κατά την οποία θυμόμαστε τη Βάπτιση του Κυρίου, σε ηλικία τριάντα ετών, από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον Ιορδάνη ποταμό. Ιδιαίτερο στοιχείο του εκκλησιαστικού εορτασμού των Φώτων αποτελεί η τέλεση της ακολουθίας των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών, την παραμονή των Θεοφανείων. (περισσότερα…)

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΕ ΙΟΡΔΑΝΗ…

«ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΠΟΤΑΜΕ ΙΟΡΔΑΝΗ…»

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Τα Άγια Θεοφάνεια

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Τα Άγια Θεοφάνεια

Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία ΙΒ΄ του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τη Βάπτιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
«Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ».
Μαζί με τους δούλους ο Δεσπότης, μαζί με τους υπόδικους ο Κριτής έρχεται για να βαπτισθεί. Αλλά μη θορυβηθείς· μεταξύ των ταπεινών αυτών περισσότερο λάμπει το υψηλό μεγαλείο Του. Πραγματικά, Αυτός ο οποίος καταδέχθηκε να κυοφορηθεί για τόσο χρόνο σε μήτρα παρθενική και να γεννηθεί από εκεί, σύμφωνα με τους νόμους της ανθρώπινης φύσεως, και επιπλέον να ραπισθεί, να σταυρωθεί και να πάθει τα άλλα παθήματα, τα οποία υπέστη, γιατί παραξενεύεσαι, εάν καταδέχθηκε να βαπτισθεί και να έλθει μαζί με τους άλλους ανθρώπους προς τον δούλο του; Διότι εκείνο ήταν που προκαλούσε μεγάλη κατάπληξη, το ότι δηλαδή, ενώ ήταν Θεός, θέλησε να γίνει άνθρωπος· τα άλλα λοιπόν κατά λογική ακολουθία έπονται όλα γενικώς. (περισσότερα…)

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2022

ΦΕΤΙΝΟΣ (2022) ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ «ΙΟΡΔΑΝΗΣ» ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ!
ΠΕΜΠΤΗ -ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ- 6/1/2022 -ΩΡΑ 6.45 π.μ. -ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ,ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ,ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ «ΙΟΡΔΑΝΗΣ» ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ.

ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;