Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ'

Tag Archives: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

“Τον Κύριο να ζητάς, όχι τους ανθρώπους. Εδώ είμαστε πάροικοι. Αλλού είναι η πατρίδα. Ο Θεός μας δίνει τα προβλήματα, για να δυναμώσει η πίστη μας και να έρθουμε κοντά Του. Προσευχές θέλει ο Θεός, δεν θέλει τίποτε άλλο. Να ξέρεις: πρώτα η προσευχή και μετά οι δουλειές.”
Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

Ἄσε τὰ παλιά

Ἄσε τὰ παλιά. Νὰ τὰ ξεχάσεις ὅλα! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα!
Γέροντας Ἀμβρόσιος Λάζαρης

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Όταν προσεύχεσαι, να ξέρεις ότι είσαι μπροστά στον Χριστό και την Παναγία (Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης)

Όταν προσεύχεσαι, να ξέρεις ότι είσαι μπροστά στον Χριστό και την Παναγία (Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης)

Όταν πιστέψουμε πραγματικά, μιλάμε στον Χριστό όπως σε φίλο, όπως στον πατέρα. Και τότε Αυτός θα συνομιλήσει μαζί μας.
Ο Χριστός θα μας μιλήσει σε κάθε μας ζήτημα, είτε μέσω κάποιου άλλου είτε εσωτερικά θα μιλήσει και θα τον καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει άκρες.
Ο Θεός με ένα χάδι διορθώνει τα πάντα. (more…)

Να μήν κλείνεις τά μάτια σου όταν Την κοιτάς…

“Να μήν κλείνεις τά μάτια σου όταν Την κοιτάς…
Γιατί ἡ Παναγία σέ κοιτάζει στά μάτια.
Νά τήν κοιτάς τήν Παναγία…”
+ Γέρων Αμβρόσιος Λάζαρης