Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'Ψαλτήρι'

Tag Archives: Ψαλτήρι

ΨΑΛΜΟΙ

Ψαλ. 22,4
Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ…”
Νεοελληνική απόδοση:
Ακριβώς, διότι συ, Κυριε, είσαι ο στοργικός προστάτης μου και ποιμήν, εάν βαδίσω και περάσω δια μέσου σκοτεινών και αποκρήμνων περιοχών και εάν αντικρύσω τον θάνατον, δεν θα φοβηθώ μήπως πάθω κάτι κακόν, διότι συ θα είσαι μαζί μου…” 
Από τη σελίδα: “agiazoni.gr”

Η αξία της προσεχής των ψαλμών του Δαβίδ – Γέρων Θεόδωρος Σπηλαιώτης

Η αξία της προσεχής των ψαλμών του Δαβίδ – Γέρων Θεόδωρος Σπηλαιώτης

Ἂν θὰ μὲ ρωτούσατε νὰ σᾶς πῶ, τὶ κατάλαβα τόσα χρόνια στὴν ἔρημο θὰ σᾶς ἀπαντοῦσα μὲ μιὰ λέξη: τὴν δύναμη τοῦ ψαλτηρίου. Ἂν ξεκινοῦσα τὴν ζωὴ μου τώρα, ἕνα θὰ πάσχιζα νὰ κάνω, νὰ ἀποστηθίσω τὸ ψαλτήρι. Αὐτὸ εἶναι ἡ γονικὴ μήτρα τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ εὔφορο χῶμα, ὅπου εὐδοκιμεῖ ὁ σπόρος τῆς εὐχῆς. (more…)

Ψαλμὸς 126ος, 1 (Προτότυπο, απόδοση στα νέα Ελληνικά)

Ψαλμὸς 126ος, 1 (Προτότυπο, απόδοση στα νέα Ελληνικά)
1. Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων.
Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα:
1. Εὰν δὲν οἰκοδομήσῃ τὸν οἶκον αὐτὸς ὁ Κύριος, ματαίως ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες αὐτόν. Ἐὰν δὲν φυλάξῃ τὴν πόλιν αὐτὸς ὁ Κύριος, ματαίως ἀγρύπνησαν οἱ φυλάσσοντας καὶ φρουροῦντες αὐτήν.

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ»
Αρχικά, για να μιλήσω γενικώς, το Ψαλτήριο είναι ένα ιατρείο κοινής ωφέλειας, το οποίο θεραπεύει την ασθένεια κάθε πάθους, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο. Συνεπώς, δεν υπάρχει στους ανθρώπους ούτε πράξη ούτε λόγος ούτε πάθος ούτε λογισμός, του οποίου να μην μπορέσει να βρει την ανάλογη θεραπεία ο κάθε άνθρωπος μέσα σ΄ αυτό το βιβλίο, επειδή και αυτό είναι γεμάτο από συγκεντρωμένα ποικίλα γεγονότα αλλά και διδασκαλίες. (more…)

ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Ψαλμοί του Δαυίδ 1, 1-3 (Πρωτότυπο και απόδοση)

Πρωτότυπο Κείμενο:
1 Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός. 3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται. (Ψαλμὸς 1ος)

 

Νεοελληνική Απόδοση

(more…)

“ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ!…”

“ΣΑΝ ΤΟ ΕΛΑΦΙ!…”

Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων,
οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός.
ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα·
πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ;
ἐγενήθη τὰ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ νυκτὸς
ἐν τῷ λέγεσθαί μοι καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν·
ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου;
(Ψαλμ. 41,2-4). (more…)

Διάβαζε το ψαλτήρι κάθε ημέρα, έστω και από λίγο και ο Κύριος δεν θα σε αφήσει …

PSALTIRI

Διάβαζε το ψαλτήρι κάθε ημέρα, έστω και από λίγο και ο Κύριος δεν θα σε αφήσει ….

Όσιος Στάρετς Βαρσανούφιος
«Μου γράφει ένας διανοούμενος καταταραγμένος:
«Είμαι πολύ άσχημα. Εξωτερικά όλα πάνε καλά. Η οικογένειά μου είναι ενωμένη και αγαπημένη. Η γυναίκα μου είναι καλή. Το κακό είναι, ότι δεν έχω κανένα που να μπορώ να του ανοίξω την καρδιά μου. Και για αυτό είμαι συνεχώς ψυχικά κουρασμένος. Η γυναίκα μου δεν το καταλαβαίνει. Τα παιδιά είναι μικρά. Τι μου μένει να κάμω; Πώς θα απαλλαγώ από αυτή την πίκρα και την ψυχική κόπωση;» (more…)

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες

prosefxi

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες …(Από ψαλτήρι Δαϋιδ)

Το ψαλτήρι του Δαυϊδ, όπως λένε παλαιοί γέροντες του Αγίου Ορους κι ο γέροντας Παϊσιος πρόσφατα, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά των ακαθάρτων πνευμάτων.
Φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές που το χρησιμοποιούν.Η πιο δυνατή προσευχή με παρρησία στον Πανάγαθο.Παραθέτουμε εναν εκ των ισχυρών ψαλμών, κάθε πρωϊ όταν λέγεται αυτός ο ψαλμός δεν πλησιάζει τίποτα κακό,σύμφωνα με πατέρες.

(more…)