Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Λατρευτικές Εκδηλώσεις » Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Category Archives: Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 21/5/2018 ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
-ΩΡΑ 7.00 π.μ. ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ)
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.
-ΩΡΑ 4.00 μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΜΑΣ.

(περισσότερα…)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5/’18
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ-  ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.

(περισσότερα…)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 7/5/’18
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ-  ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.
-ΩΡΑ 4.00 ΕΩΣ 7.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(περισσότερα…)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4/2018.
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. -ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ (1ης ΜΑΊΌΥ) ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.
-ΩΡΑ 4.00 ΕΩΣ 7.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(περισσότερα…)

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 29/4/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4/2018 ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
-ΩΡΑ 7.00π.μ. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. -Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.

(περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

megalievd1 (περισσότερα…)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018

sar1

(περισσότερα…)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ω Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  Σ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η Σ  2 0 1 8
+ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (19/2/2018)
-ΩΡΑ 7.00π.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΡΘΡΟΥ, ΩΡΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ.
-ΩΡΑ 6.00 μ.μ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ (ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ)

(περισσότερα…)

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 18 /2 /2018

+ΩΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 5.30 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2/2018 -ΩΡΑ 5.30 μ.μ. -Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.

-ΩΡΑ 5.00μ.μ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(περισσότερα…)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ 4 ΕΩΣ 11 /2 /2018
-ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2018 -ΩΡΑ 5.00 μ.μ. -ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ -ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ- ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.

 

-ΤΡΙΤΗ 6/2/2018 -ΩΡΑ 4.00 μ.μ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ »ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΦΥΓΗ» ΜΑΣ.

(περισσότερα…)