Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ'

Tag Archives: ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Άγιος Νεκτάριος: “Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου…”

Άγιος Νεκτάριος:

Να παλέψεις για τη σιωπή του νου σου. Μην τον αφήσεις στη διάλυσή του. Αν δεν προσέξεις, θα τρέχει από δω κι από κει, χωρίς σκοπό, χωρίς νόημα.

(more…)

“ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ” (ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ)

“ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ” (ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6η

Αθήνα, 14 Μαρτίου 1905

Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Έλαβα τὶς δύο ἐπιστολὲς τῆς Φιλιῶς ποὺ ἔστειλε στις 8 καὶ στὶς 12 Μαρτίου καὶ σπεύδω να σας ἀπαντήσω.

Πρὸς τὴν κόρη αὐτὴ γιὰ τὴν ὁποία μου γράφετε, ἐπιθυμοῦσα νὰ τὴν δῶ πρῶτα, καὶ νὰ τὴν ρωτήσω μερικά πράγματα· προπάντων ἐὰν καταφλέγεται ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα, ἐὰν ἀγαπάει ἀπὸ καρδιᾶς τὴν προσευχὴ καὶ τὴν διακατέχει πολὺς καὶ σφοδρὸς ἔρωτας γι’ αὐτήν, ἐὰν ἔχει αὐταπάρνηση, ἐὰν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ θέλημά της, ἐὰν μπορεῖ νὰ κάνει ὑπακοὴ στὸ θέλημα τοῦ ἄλλου, ἐὰν μπορεῖ νὰ πράττει ὅ,τι εἶναι ἐνάντιο στὸ θέλημά της, ἐὰν δύναται νὰ μὴν ἀντιλέγει καὶ νὰ δέχεται τὶς ἐντολὲς ἀδιαμαρτύρητα, ἐὰν δύναται νὰ πεῖ πρὸς τὸν Κύριο «οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω Κύ ριε, ἀλλὰ ὡς Σύ», ἐὰν μπορεῖ νὰ ὑπομένει πειρασμό, ἐὰν ἔχει πεισθεῖ ἀκράδαντα γιὰ τὴν θεία προνοιακή προστασία, καὶ τέλος, γιὰ νὰ μὴν προτείνω περισσότερα, ἐὰν μπορεῖ νὰ συγχωρεῖ τὰ πάντα στὶς ἀδελφές, πρὶν δύσει ὁ ἥλιος χάριν τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης.

(more…)

Ο Άγιος Νεκτάριος για την φιλία

“Ο ανειλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτελής, άφιλος, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο.”

~ Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (Περί ανειλικρινούς φίλου)

Άγιος Νεκτάριος : “Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε…”

Άγιος Νεκτάριος : “Ο Θεός εκπληρώνει τους πόθους σας με τρόπο που εσείς δεν γνωρίζετε…”

Έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος στα πνευματικά του παιδιά:

«Το κύριο έργο του ανθρώπου είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να υμνεί το Θεό. Αυτό είναι το έργο που του αρμόζει. Αυτό μόνο εξηγεί την πνευματική του υπόσταση. Αυτό μόνο δικαιώνει την εξέχουσα θέση του μέσα στη δημιουργία. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να λατρεύει το Θεό και να μετέχει στη θεία του αγαθότητα και μακαριότητα.

(more…)

Άγιος Νεκτάριος: “Ο σκοπός της ζωής”

Άγιος Νεκτάριος: “Ο σκοπός της ζωής”

Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ ἅγιοι. Νὰ ἀναδειχθοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἂς προσέξουμε μήπως, γιὰ χάρη τῆς παρούσας ζωῆς, στερηθοῦμε τὴ μέλλουσα, μήπως, ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες καὶ μέριμνες, ἀμελήσουμε τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.

Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ προσευχὴ ἀπὸ μόνες τους δὲν φέρνουν τοὺς ἐπιθυμητοὺς καρπούς, γιατί αὐτὲς δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας, ἀποτελοῦν τὰ μέσα γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ σκοπό.

Στολίστε τὶς λαμπάδες σας μὲ ἀρετές. Ἀγωνιστεῖτε ν’ ἀποβάλετε τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. Καθαρίστε τὴν καρδιά σας ἀπὸ κάθε ρύπο καὶ διατηρῆστε τὴν ἁγνή, γιὰ νὰ ἔρθει καὶ νὰ κατοικήσει μέσα σας ὁ Κύριος, γιὰ νὰ σᾶς πλημμυρίσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὶς θεῖες δωρεές.

(more…)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Όταν ακόμη ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε σε έναν Χωροφύλακα άπιστο, να πιστέψει.. Ότι υπάρχει δηλαδή Θεός, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να εκκλησιάζεται, να κοινωνεί. Ο Χωροφύλακας όμως, δεν επίστευε σε τίποτα.
Ήλθε μιά εποχή, που ο Χωροφύλακας μετετέθη επί 12 χρόνια, από την Αίγινα στη Μακεδονία. Μετά όμως ξαναγύρισε στην Αίγινα. Μιά μέρα στην παραλία της Αίγινας, συνάντησε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος του επανέλαβε τα ίδια περί πίστεως λόγια. Στην συνέχεια ο Χωροφύλακας, πήγε στο καφενείο και βρήκε τους παλαιούς του φίλους και συν τοις άλλοις τους είπε: (more…)

Η συνάντηση τριών αγίων

“Ο αδελφός ποιος είναι;” ρώτησε ο Άγιος Νεκτάριος. “Είναι ο Μηνάς και αυτός εδώ μένει”, ήταν η απάντηση του Αγίου Διονυσίου.

~π. Εμμανουήλ Ανδρέου Γιαννούλης
Άκουσα από παλιές Γερόντισσες της Μονής να γίνεται λόγος για την πνευματική υποδοχή του Αγίου Νεκταρίου από τον Άγιο Διονύσιο στο νησί της Αίγινας… Αυτό το γεγονός το είχε αποκαλύψει εν ζωή στις μοναχές του ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος! Παραθέτω τη διήγηση, όπως τη θυμάμαι, μαζί με ορισμένα προσωπικά μου σχόλια.
“Όταν ο Άγιος Νεκτάριος ανέβαινε για πρώτη φορά στον τόπο όπου λίγο αργότερα θα κτιζόταν το μοναστήρι του, συναντήθηκε -πνευματικώ τω τρόπω με τον Άγιο Διονύσιο.
Οι Άγιοι έδωσαν μεταξύ τους τον εν Χριστώ ασπασμό. «Έλα Νεκτάριε να αναλάβεις τώρα εσύ το νησί υπό την προστασία σου…», είπε στον Άγιο Πενταπόλεως ο Ιεράρχης της Ζακύνθου… (more…)

Ο Άγιος Νεκτάριος Πανταπόλεως για την αμέλεια της καρδιάς

Ο Άγιος Νεκτάριος Πανταπόλεως για την αμέλεια της καρδιάς

…Δυστυχῶς, χριστιανοὶ ἀδελφοί μου, αὐτὸς ποὺ ἀμέλησε τὴν καρδιά του καὶ δὲν φρόντισε γρήγορα νὰ τὴ θεραπεύσει, όχι μόνο στερήθηκε ἀπὸ ὅλα τὰ ἀγαθά, ἀλλὰ ἐνέπεσε σὲ παντὸς εἶδους συμφορές κακῶν, ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Ἀπομάκρυνε τὴν χαρὰ, καὶ τὴν θέση της κατέλαβε ἡ λύπη, ἡ πικρία, ἡ θλίψη καὶ ἡ στενοχώρια, Ἔδιωξε τὴν εἰρήνη καὶ ἐφόρμησε στὴν καρδιὰ ἡ ταραχὴ καὶ ὁ πόλεμος, ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος. Ἀπέβαλε τὴν ἀγάπη καὶ μέσα της πέρασε τὸ μίσος, καθιστώντας αὐτὴν ἔρημη ἀπὸ κάθε ἀρετὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ παρηγορήσει τὴν ἄρρωστη ψυχή του.
Τελικὰ ἀποτίναξε ὅλα τὰ χαρίσματὰ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὰ ὁποῖα ἔλαβε στὸ βάπτισμα, αὐτὰ ποὺ καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο μακάριο καὶ ἐγκατέστησε ὅλα τὰ πάθη ποὺ τὸν κάνουν δυστυχή, ἄθλιο καὶ ἐλεεινό. Ἡ κόλαση καὶ ὁ Ἅδης ἤδη καταλαμβάνουν τὴν ψυχή του. (more…)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΔΑΝΙΗΛ (ΟΣΙΟ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΝ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗ) ΠΕΡΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση ἐκκλ. Ριζαρείου Σχολῆς
Μάρτιος 1903
Ὁσιώτατε ἐν Χριστῷ Πατέρα Δανιήλ, ἀσπάζομαι ἀδελφικὰ τὴν ἀγάπη σας.
Λαμβάνοντας τὴ σεβαστὴ ἐπιστολή σας, μὲ πολλὴ λύπη διάβασα γιὰ τὴ θλίψη ποὺ σᾶς βρῆκε καὶ διατάραξε τὴν ψυχική σας γαλήνη. Πράγματι εἶναι θλιβερὸ αὐτὸ ποὺ συνέβη, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεό, τὰ πάντα συνεργοῦν πρὸς τὸ ἀγαθό. Ἡ ἀλήθεια τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτοῦ λόγου εἶναι ὅμοια μὲ τὴ χάρη ποὺ ἐνέπνευσε τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ἡ ὁποία ὡς θεῖος καὶ σοφὸς λόγος ἔχει πλῆρες καὶ ἀπόλυτο κύρος. Ἔχοντας ἐμπιστοσύνηστὴ θεία ἀγάπη, πιστεύω ὅτι μπορείτε νὰ ἀποκομίσετε πολλή ὠφέλεια ἀπὸ τὴν δοκιμασία ποὺ σας βρήκε. (more…)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

” Ένας μόνο ξέρει τι έχεις περάσει και μόνο Αυτός μπορεί να σου δώσει δύναμη… Μóvo o Θεός…”
Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως

Άγιος Νεκτάριος : Συστάσεις για την πνευματική ζωή

Άγιος Νεκτάριος : Συστάσεις για την πνευματική ζωή

Σας συνιστώ να έχετε σε όλα διάκριση και φρόνηση. Να αποφεύγετε τα άκρα. Οι αυστηρότητες συμβαδίζουν με τα μέτρα της αρετής. Αυτός που δεν έχει μεγάλες αρετές και συναγωνίζεται με τους τέλειους, θέλοντας να ζει με αυστηρότητα, όπως οι άγιοι ασκητές, αυτός κινδυνεύει να υπερηφανευθεί και να πέσει. Γι’ αυτό να πορεύεσθε με διάκριση και να μην εξαντλείτε το σώμα με υπέρμετρους κόπους. Να θυμάστε πως η άσκηση του σώματος απλώς βοηθάει την ψυχή να φτάσει στην τελειότητα· η τελειότητα κατορθώνεται κυρίως με τον αγώνα της ψυχής. (more…)

Ο άγιος Νεκτάριος στη Στοκχόλμη

Ο άγιος Νεκτάριος στη Στοκχόλμη

03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  -ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
~Μητροπολίτου Σουηδίας κ. Κλεόπα
Την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2020, λίγο πριν την έναρξη της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετέφερα στο ναό για προσκύνηση απότμημα ιερού λειψάνου του εν Αγίου Πατρός ημών Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη, προς αγιασμό των πιστών.
Ο εφημέριος του ναού π. Βαρθολομαίος Ιατρίδης θύμιαζε το ιερό λείψανο κατά τη διάρκεια της μικρής λιτανείας εντός του ναού, μέχρι να το εναποθέσω επί της Αγίας Τραπέζης. (more…)

Περί ελπίδος – Άγιος Νεκτάριος

Περί ελπίδος – Άγιος Νεκτάριος

[+ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9/2022 -ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ.-ΩΡΑ 7.00 π.μ. -ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ,ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. -ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ]
Η ελπίδα τονώνει τις καρδιές και τις αναδεικνύει ισχυρές και αντρείες για να αντιμετωπίσουν τις συμφορές.
Η ελπίδα στο Θεό, δίνει ζωή σ’ αυτόν που ήδη έχει αποκάμει από την κούραση και με νέες δυνάμεις αναζωογονεί τα καταπονημένα νεύρα του.
Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει τη μαύρη και φρικτή απελπισία και αποσπά το Θείο Έλεος και τη σωτηρία. (more…)

Ύμνος στην πανσέβαστο Παρθένο – Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

Ύμνος στην πανσέβαστο ΠαρθένοΑγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

-ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ 7:00 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ)
-ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΑ 6:30 μ.μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Κλαίω και σκυθρωπάζω και οδύρομαι, το φοβερόν εννοών λογοθέσιον, μη κεκτημένος εκ τω έργων μου μικράν απολογίας αφορμήν ο δείλαιος.
Διο πριν φθάση με το τέλος δέομαι, προ του θανάτου, Κόρη, και της Κρίσεως, προ του με τα ευθύνας διεισπράττεσθαι, ως Αγαθή πταισμάτων εκκαθάρισον. (more…)

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

“θΕΛΩ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΩ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ… ΕΓΩ ΔΕ ΜΠΟΡΩ. ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ, ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙΣ…”
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ