Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ'

Tag Archives: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ἡ ἐντολή τῶν Αρχαγγέλων

Ἡ ἐντολή τῶν Αρχαγγέλων

Το 1961 ὁ ἡγούμενος Νικόδημος καί ὁ ἱερομόναχος Ἰάκωβος ἀποφασίσανε νά χτίσουν ἐκκλησάκι πρός τιμήν τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Ὁ ἡγούμενος ἐπέλεξε τόν τόπο κι ἔβαλε πασσαλάκια γιὰ ὅρια. Ἔφυγε ὁ ἡγούμενος για τή Λίμνη καί τή νύχτα εμφανίστηκε στόν π. Ιάκωβο ἕνας ψηλός, ξανθός καί ὡραῖος ἀξιωματικός μέ χρυσό σπαθί, πού τοῦ εἶπε:
− Πάτερ μου, εἶμαι ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ. Δέν ἐπιθυμῶ ὁ ναός μου νά χτιστεῖ σ’ αὐτό τό χῶρο, πού τοποθετήθηκαν τά πασσαλάκια, ἀλλά ἐδῶ πού θά σοῦ ὑποδείξω.Έσκυψε καί μετέφερε πιό πέρα τά πασσαλάκια. Τό πρωί ὁ π. Ἰάκωβος πῆγε καί βρῆκε μεταφερμένα τά πασσαλάκια. (more…)

Μιχαήλ και ο Γαβριήλ: δύο φωτεινότατοι οφθαλμοί του παντεπόπτου Θεού

Μιχαήλ και ο Γαβριήλ: δύο φωτεινότατοι οφθαλμοί του παντεπόπτου Θεού

~Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης
O Μιχαήλ και ο Γαβριήλ είναι οι δύο φωτεινότατοι οφθαλμοί του παντεπόπτου Θεού, με τους οποίους βλέπει και φωτίζει όλον τον ορατόν και αόρατον κόσμον. Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι αι δύο κραταιόταται χείρες του Παντοκράτορος, με τας οποίας διοικεί όλα τα πάντα, ουράνια και επίγεια. Μιχαήλ και Γαβριήλ είναι οι δύο ταχύτατοι και μυριόπτεροι πόδες του πανταχού παρόντος Κυρίου, με τους οποίους περιέρχεται και εμπεριπατεί όχι μόνον την οικουμένη όλην, αλλ’ έως και αυτάς τας αΰλους ψυχάς των ανθρώπων, έως και αυτάς τας σκοτεινοτάτας αβύσσους.
Διά τούτο εις μίαν στιγμήν βλέπεις αυτούς να ευρίσκωνται εις το ένα άκρον του κόσμου, και εις την άλλην στιγμήν να ευρίσκωνται εις το άλλο άκρον, τώρα να θαυματουργούσιν εις την στεριά και τώρα να αρπάζωσιν από τα βάθη της αβύσσου τους καταβυθισθέντας. (more…)

26 ΜΑΡΤΙΟΥ -ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ -ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ

Το όνομα Γαβριήλ σημαίνει «άνθρωπος του Θεού». Στην Αγία Γραφή, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ τον συναντάμε μία φορά στην Παλαιά Διαθήκη και δύο φορές στην Καινή.
Στην Παλαιά Διαθήκη, μας τον παρουσιάζει ο Δανιήλ σε μια όραση του (Η’ 16-17), όταν ζητάει απ’ αυτόν την εξήγηση της. Εκεί παρουσιάζεται μπροστά του κάποιος άνθρωπος, που είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, και του εξηγεί ότι το κριάρι με τα δύο κέρατα σήμαινε τους βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας, ο δε τριχωτός τράγος, το βασιλιά της Ελλάδας. (more…)