Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ'

Tag Archives: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

+Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα

“Φαντάζεστε ο Θεός να ζητούσε, για να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να σκάβαμε το στρέμματα ή να κόβαμε το μισό δαχτυλάκι μας!

Και όμως ο Θεός, δεν ζητάει τίποτα από αυτά. Το μόνο που ζητάει είναι, να πάμε να εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας. Έκανε ο Θεός να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας με έναν εύκολο τρόπο, ώστε να είναι προσιτός για όλους και να οικονομούνται όλοι.

Εάν μερικοί δεν σώζονται, ούτε αυτό το απλό δεν θέλουν να πουν. Πιο απλό τρόπο σωτηρίας από αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει. Γι’ αυτό πάντα λέω ότι, το να σωθεί κανείς, είναι πάρα πολύ εύκολο.

+Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα.

Άγιος Παΐσιος: Να δένουμε το τραύμα μας

Άγιος Παΐσιος: Να δένουμε το τραύμα μας

– Γέροντα, όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι.

– Μή φοβάσαι. Αγώνας είναι και θα έχουμε και τραύματα. Μέ την εξομολόγηση αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις, οί στρατιώτες στον πόλεμο, όταν τραυματίζωνται επάνω στην μάχη, τρέχουν αμέσως στον γιατρό, δένουν τό τραύμα τους και συνεχίζουν νά πολεμούν φιλότιμα. Έν τω μεταξύ αποκτούν και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα, ώστε νά μήν ξανατραυματισθούν. Έτσι και εμείς, όταν τραυματιζώμαστε πάνω στον αγώνα μας, δεν πρέπει νά δειλιάζουμε, αλλά νά τρέχουμε στον γιατρό – στον πνευματικό -, νά του δείχνουμε τό τραύμα μας, νά θεραπευώμαστε πνευματικά, καί πάλι νά συνεχίζουμε ­τόν καλόν άγώνα. Κακό είναι, όταν δέν ψάχνουμε νά βρούμε τούς φοβερούς εχθρούς της ψυχής, τά πάθη, καί δέν άγωνιζώμαστε, γιά νά τούς εξοντώσουμε.

(more…)

Μην πεις: «Δεν έχω αμαρτίες»!

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς : Μην πεις “Δεν έχω αμαρτίες”

Θα ήθελες να μάθης αν η Εξομολόγηση είναι τόσο απαραίτητη;
Παλαιότερα πήγαινες πιο συχνά στην εξομολόγηση μα σταμάτησες επειδή κάποιος σε ειρωνεύτηκε γι’ αυτό. Δεν έπρεπε να διακόψεις. Ποιον δεν ειρωνεύτηκαν οι άνθρωποι;

Ξέρεις τι είπε ο διορατικότερος όλων: « ουαί υμίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλαύσετε…» (Λουκ.6,25).
Μου γράφεις ότι εκτός από την τέχνη σου έχεις και ένα αμπέλι, που σου δίνει καλή παραγωγή, επειδή το καλλιεργείς πολύ. Αν κάποιος εγκατέλειπε το αμπέλι του και ειρωνευόταν εσένα που φροντίζεις με επιμέλεια το δικό σου, μήπως θα σήκωνες τα χέρια σου από το αμπέλι και θα σταματούσες να το καλλιεργείς; Σίγουρα, δεν θα το έκανες αυτό.

(more…)

“Να προσεύχεσαι για να γίνεις καλύτερος. Να εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά, να εξομολογείσαι συχνά και να κοινωνείς και θα σου φεύγουν όλες οι φοβίες και τα ψυχικά τραύματα που έχεις.”

Άγιος Πορφύριος

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

~π. Αλεξάντερ Σμέμαν

᾿Εκεῖνο πού μᾶς χρειάζεται, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, εἶναι σάν πιστά μέλη τῆς ᾿Εκκλησίας, να ξαναβροῦμε τό πραγματικό νόημα στά Μυστήρια τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς ῾Εξομολόγησης καί νά τά δοῦμε σάν τίς πιό ουσιαστικές πράξεις μέ τίς ὁποῖες ή ¨Εκκλησία γίνεται αὐτό πού πραγματικά είναι: τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ναός τοῦ ᾿Αγίου Πνεύματος, ή δωρεά τῆς νέας ζωῆς, ἡ ἀποκάλυψη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ κοινωνία μ’ Αυτόν.

Η Εκκλησία γίνεται όλα αυτά μέσα στο μυστήριο τῆς σύναξης – πολλοί «συνέρχονται επί τῷ αὐτῷ» γιά νά ἀπαρτίσουν τήν Εκκλησία προσφέροντας, σάν ἕνα σῶμα, ενωμένοι «διά πίστεως, ἀγάπης καί ἐλπίδος» τήν «’Αγίαν ‘Αναφοράν», προσφέροντας «εν ενί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ» τήν Εὐχαριστία, καί σφραγίζοντας αὐτή τήν ενότητα -μέ τό Θεό εν Χριστῷ καί μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἐν Χριστῷ- μέ τή συμμετοχή τους στα ¨Αγια Δῶρα.

(more…)

ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

“Ὁ ἀνεξομολόγητος ἄνθρωπος εἶναι ὅμοιος μέ ἕναν ἀβάπτιστον καί εἶναι ἀδύνατον να σωθῇ. Καί ἀνίσως ἕνας ὅπου ἀπέθανεν ἐάν μέν καί ἐπρόφθασεν καί ἐξωμολογήθη, καί ἄς μή κοινώνησεν, εἶναι ἐλπίδα εἰς αὐτόν.

Ἐάν δέ καί δέν ἐξωμολογήθῃ, ἂς κοινωνήσει ὅσες φορές θέλει, τίποτες δέν ὠφελεῖται, μάλιστα βλάπτεται, ἐπειδή καί κοινωνεῖ ἀνάξια καί ἀλοίμονον εἰς αὐτόν. Πρῶτον πρέπει νά γίνεται ἡ ἐξομολόγησις, ἔπειτα ἡ Ἁγία Κοινωνία. Πρῶτον να πλύνωμεν καί να καθαρίσωμεν τό ἀγγεῖον καί ὕστερα να βάλωμεν τό πολύτιμον πρᾶγμα μέσα.”

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

Μετά την εξομολόγηση – Αγίου Παισίου του Αγιορείτου

Μετά την εξομολόγηση – Αγίου Παισίου του Αγιορείτου

– Γέροντα, μετά την εξομολόγηση δικαιολογείται να νιώθης βάρος;
– Γιατί να νιώθης βάρος; Με μια σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά. Ανοίγονται νέα δεφτέρια. Έρχεται η Χάρις του Θεού και αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. Χάνονται η ταραχή, η αγριάδα, το άγχος και έρχονται η γαλήνη, η ηρεμία.
Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη και εξωτερικά, που λέω σε μερικούς να φωτογραφηθούν πριν από την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση, για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλοίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Όσο πλησιάζει κανείς στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, και επόμενο είναι να ακτινοβολή και να προδίδεται από την θεία Χάρη. (more…)

Αναβάλλω την Εξομολόγηση

Αναβάλλω την Εξομολόγηση

Κάποιος είπε: «Τα θαύματα του Κυρίου είναι παραβολές και οι παραβολές θαύματα»! Κάθε παραβολή ένα θαύμα, γιατί κρύβει μια υπέροχη αλήθεια. Η παραβολή του Ασώτου είναι το θαύμα των θαυμάτων, η ελπίδα όλων των αμαρτωλών, ο δρόμος για τη σωτηρία του ανθρώπου.
Ο νεαρός άσωτος αρχικά παρουσιάζεται αλαζόνας, υπερήφανος, αχάριστος προς τον πλούσιο πατέρα του! Έλαβε μια τεράστια περιουσία και τη σκόρπισε σ’ ασωτίες, αμαρτωλές πράξεις. Όλοι καταδικάζομε τα βήματά του. Τί ανεβάζει στα μάτια μας τον Άσωτο; Η τραγική του κατάσταση, το κατάντημά του, η πείνα, η γύμνια, η τραγωδία του; Σίγουρα όχι! Μας συγκινεί η ομολογία του, η μετάνοιά του, η κραυγή του! (more…)

Πριν εξομολογηθείς ψάξε…

Πριν εξομολογηθείς ψάξε…

Λέει ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Όταν θέλεις να κοινωνήσεις, βρες μια εκκλησία που να τελεί την Θεία Ευχαριστία και είσελθε να κοινωνήσεις. Όταν όμως θες να μιλήσεις για την καρδιά σου, πρόσεχε, που και σε ποιόν θα πας.
Να ιδρώσεις πριν επιλέξεις το πρόσωπο που θα δει και θα ακούσει τις πιο εσώτερες παρθενικές φωνές σου. (more…)

Ονειδισμός ανεξομολογήτου

Ονειδισμός ανεξομολογήτου

Ο μπαρμπα-Θεόδωρος ζούσε σ’ ένα χωριό του Ξηρομέρου της Αιτωλοακαρνανίας. Ήταν περίπου 52 ετών και δεν είχε ποτέ εξομολογηθή. Πήγαινε όμως στην Εκκλησία και είχε καλή προαίρεση.
Κάποτε, όταν βρέθηκε στον Αστακό, (κωμόπολη) για μία υπόθεση του, πήγε στον Ι. Ναό του αγίου Νικολάου, βρήκε τον εφημέριο π. Ιερόθεο, που ήταν και Πνευματικός, και εξομολογήθηκε. (more…)

Γιά μία σωστή ἐξομολόγηση (ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ»)

Γιά μία σωστή ἐξομολόγηση (ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ»)

Εἰς τό τέλος τῆς ἑβδομάδος, ἀφοῦ προπαρασκευάσθηκα καλά γιά τήν ἁγία Κοινωνία, πρίν ἐξομολογηθῶ, ἐσκέφθηκα ὅτι ἦταν μιά εὐκαιρία νά κάνω ἐκεῖ μιάν ἐξομολόγησιν ὅσον τό δυνατόν πιό λεπτομερῆ. Ἄρχισα, λοιπόν, τήν προσπάθεια γιά νά θυμηθῶ ὅλα τά ἁμαρτήματα ἀπ’ τήν νεότητά μου καί γιά νά μή τυχόν λησμονήσω ἔστω καί τό παραμικρό, τά ἔγραψα μέ ὅση τό δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια. Ἐγέμισα ἔτσι μιά μεγάλη κόλλα χαρτί μέ ὅλα αὐτά πού ἔγραψα. (more…)

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

“Εξομολόγηση…”

Τα ιδιώματα της εξομολόγησης

Τα ιδιώματα της εξομολόγησης

Για να κάνεις μια, όσο γίνεται, σωστή εξομολόγηση, για να καθαρίσεις όλους τους ρύπους της συνειδήσεως, για να λευκανθεί και να λαμπρυνθεί η ψυχή σου ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει να εξομολογηθείς πρόχειρα και απροετοίμαστα, όπως οι πιο πολλοί χριστιανοί. Ένα ιερό μυστήριο σαν κι αυτό χρειάζεται και προετοιμασία ανάλογη και προσέλευση με την πρέπουσα καρδιακή κατάσταση. (more…)

Μία εξομολογούμενη εξομολογείται…

Μία εξομολογούμενη εξομολογείται…

Από την εξομολόγηση στη Θεία μετάληψη. Από τη Θεία Μετάληψη στην επικοινωνία με το Θεό.
Πότε πέρασαν οι μέρες; Έφτασε πάλι ο καιρός να εξομολογηθώ. Η αλήθεια είναι πως εδώ και πολύ καιρό ένιωθα την ανάγκη να απαλλαγώ από το ψυχικό βάρος.
Έτσι τα βήματά μου με οδήγησαν στο κατώφλι του ναού, στο εξομολογητήριο. Και περίμενα με υπομονή να έρθει η σειρά μου. (more…)

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο ΘΕΟΣ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΑ, ΟΣΑ ΛΑΘΗ ΚΙ ΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΓΙΑΤΙ, ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑ!