Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Home » Posts tagged 'ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ'

Tag Archives: ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

«Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου άνοιξε ένα δρόμο, αν όχι κλείσ’ τον.»

Κάντε ό,τιδήποτε, σχεδιάστε ό,τιδήποτε, αλλά κάντε το θέμα της προσευχής και πείτε: «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου άνοιξε ένα δρόμο, αν όχι κλείσ’ τον.»

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

Αυτό που χαρακτηρίζει το χριστιανό, είπε, είναι η αγάπη και η συγγνώμη

~Μακαριστός μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

«…Αυτό που χαρακτηρίζει το χριστιανό, είπε, είναι η αγάπη και η συγγνώμη. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν συγχωρείς. Και δεν αγαπάς ούτε το Θεό ούτε τους ανθρώπους παρά το δικό σου θέλημα. Και η συγγνώμη βγαίνει χωρίς δυσκολία απ’ την καρδιά που αγαπά το Θεό και επειδή αγαπά το Θεό αγαπά και τον αδελφό του.

Έτσι μπαίνουμε σε ένα στάδιο πνευματικού αγώνα και καλούμεθα να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, να τον συμμαζέψουμε. Και η Εκκλησία μας, μαζί με αυτά, μας καλεί να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να προετοιμαστούμε.

(more…)

Έρχεται, Αυτός που είναι αληθινός βασιλιάς!

“…Έρχεται, λοιπόν, Αυτός που είναι αληθινός βασιλιάς! Αυτός που είναι αληθινός άρχοντας! Και γιατί λέω “αληθινός άρχοντας και αληθινός βασιλιάς”;

Γιατί είναι εκείνος που δεν θα θυσιάσει τον λαό Του για να σωθεί ο ίδιος, αλλά Εκείνος που θα θυσιαστεί για να σώσει τον λαό Του. Γιατί αυτός πραγματικά είναι ο άρχοντας: όχι αυτός που υπηρετείται, αλλά αυτός που υπηρετεί· όχι αυτός που θυσιάζει τους άλλους, αλλά αυτός που θυσιάζεται ο ίδιος· αυτός που γίνεται θυσία για να προσφέρει και να διακονήσει την υπόθεση της ζωής και την υπόθεση της σωτηρίας των ανθρώπων…”

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

“Η Παναγία μπορεί ακριβώς, καθώς κρατά στα χέρια της όλη την οικουμένη”

“Η Παναγία μπορεί ακριβώς, καθώς κρατά στα χέρια της όλη την οικουμένη, να κρατήσει και εμάς. Αρκεί να της απλώσουμε το χέρι.”

Μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος

«Τώρα μένει η δική μας ελευθερία να συναντήσει την αγάπη του Θεού…»

«…Το να πάω στο απόδειπνο, το να πάω στην προηγιασμένη, το να πάω στους χαιρετισμούς, το έχει ανάγκη το σπίτι μου, το έχουν ανάγκη τα παιδιά μου, το έχει ανάγκη η ειρήνη του σπιτιού μου…
το έχει ανάγκη η δουλειά μου, το έχει ανάγκη η γειτονιά που κάθομαι. Ο Θεός το έργο το δικό Του το έκανε, τώρα μένει η δική μας ελευθερία να συναντήσει την αγάπη του Θεού και αυτό θα σημαίνει τη σωτηρία μας!…»

Μακαριστός Μητροπολίτης Σιατίστης και Σισανίου Παύλος

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος: “…η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός”

“Σε αυτή την περίοδο που αρχίζει, ένα γνώρισμα βασικό είναι η νηστεία. Όμως έρχεται από την πρώτη στιγμή κιόλας η εκκλησία να μας επισημάνει, ότι η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός· η άσκηση χωρίς αγάπη, είναι μια δαιμονική κατάσταση -όπως το επισημαίνουν οι Πατέρες της Εκκλησίας.

(more…)

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

«…Αυτό που χαρακτηρίζει το χριστιανό, είπε, είναι η αγάπη και η συγγνώμη. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν συγχωρείς. Και δεν αγαπάς ούτε το Θεό ούτε τους ανθρώπους παρά το δικό σου θέλημα. Και η συγγνώμη βγαίνει χωρίς δυσκολία απ’ την καρδιά που αγαπά το Θεό και επειδή αγαπά το Θεό αγαπά και τον αδελφό του.»

Αείμνηστος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος (3 Χρόνια από την κοίμηση του. Ένα κεράκι στη μνήμη του)

Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ

Ἔ­τσι λοι­πόν, ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, θὰ πρέ­πει νὰ σᾶς πῶ ὅ­τι τὰ Χρι­στού­γεν­να τό­τε μό­νον ἔ­χουν ἀ­ξί­α γιὰ μᾶς, τό­τε ἔ­χουν ἀ­ξί­α γιὰ τὸν ἄν­θρω­πο, ὅ­ταν γί­νουν ἡ ἀ­φορ­μή, ὁ σαρ­κω­θεὶς Θε­ὸς νὰ μπεῖ στὸ χρό­νο τῆς προ­σω­πι­κῆς μας ζωῆς. Ὅ­ταν μπεῖ μέ­σα στὸ χρό­νο τῆς ζω­ῆς μας – καὶ τὴν κό­ψει στὴ μέ­ση: στὴν πρὸ καὶ τὴν με­τὰ Χρι­στόν.

Για­τὶ αὐ­τὸ δὲν ἀ­φο­ρᾶ μό­νο τὴν χρο­νο­λο­γί­α τὴ γνω­στή, ἀλ­λὰ τὴ χρο­νο­λο­γί­α τῆς δι­κῆς μας πο­ρεί­ας τῆς ζω­ῆς. Κι αὐτὸς εἶ­ναι ὁ οὐ­σι­α­στι­κώ­τε­ρος τρό­πος νὰ ἑ­ορ­τά­σο­με. Ὄ­χι μιὰ στιγ­μή, ὄ­χι μιὰ μέ­ρα, για­τὶ ὅ­ποι­ος ἔ­τσι ἐ­πι­χει­ρεῖ δὲν γι­ορ­τά­ζει πο­τὲ καὶ τί­πο­τα – γι’ αὐ­τὸν περ­νᾶ­νε οἱ γι­ορ­τές, κι ἔ­χει μέ­σα του θλί­ψη καὶ πί­κρα.

(more…)

+ΜΗΤΡΟΠ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

“Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ…”
+ΜΗΤΡΟΠ. ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 

«Πέρασε κι αυτό το Πάσχα!» († Μητροπ. Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)

«Πέρασε κι αυτό το Πάσχα!» († Μητροπ. Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)

Το ακούω πολλές φορές και συχνά λυπάμαι. Γιατί βλέπω πως το Πάσχα ήρθε και πέρασε, πολλοί όμως συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι και χειρότεροι. Αν το Πάσχα τους είχε αγγίξει, θα ήταν πραγματικά καλύτεροι.
Και πρέπει να σας πω ότι είναι τραγικό αυτό που γίνεται, γιατί βλέπει κανείς ανθρώπους πάσης ηλικίας -να ξεκινήσω από τους μεγάλους- βλέπει κανείς ανθρώπους ηλικιω­μένους που, παρόλο που γέρασαν, εξακολουθούν να είναι δύσκολοι για τους γύρω τους, γκρινιάρηδες, εγωιστές και απαιτητικοί. Αυτοί οι άνθρωποι γέρασαν, αλλά Πάσχα δεν κατά­λαβαν. Γιατί, αν είχαν καταλάβει, θά ΄χε μαλα­κώσει η ψυχή τους, θά ΄χε ομορφύνει η καρδιά τους, θα ήταν άνθρωποι ευλογίας, που με την παρουσία τους θα παρηγορούσαν. (more…)

ΜΑΚΑΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

“Τώρα μένει η δική μας η ελευθερία να συναντήσει την αγάπη του Θεού…”
Μακαριστός Μητρ. Σισανίου και Σιατίστης Παύλος

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

“Οι Άγιοι έιναι πολύ αυστηροί στον εαυτό τους και πολύ επιεικείς στους άλλους…”
Μακαριστός μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος

Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι…

“Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι…” (Μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος)

Θα με ρωτήσει κάποιος, είμαστε άξιοι να κοινωνούμε τακτικά; Όχι! Μα γι’ αυτό κοινωνούμε, γιατί είμαστε ανάξιοι.
Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε άξιοι. Δεν κοινωνούμε γιατί είμαστε καλοί. Κοινωνούμε γιατί είμαστε ανάξιοι, γιατί είμαστε ασθενείς, γιατί θέλουμε να γίνουμε του Χριστού. Και πως θα γίνουμε του Χριστού; (more…)

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: “Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ!”

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: “Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΑΣ!”

Η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει πάρα πάρα πολύ νωρίς, από τη στιγμή που γεννιέται.
Η αγωγή ενός παιδιού εξαρτάται από την αγωγή των γονιών του.
Το παιδί μας ποτέ δεν είναι μικρό για να μην του απαντάμε.
Ποτέ δεν είναι μικρό για να το περιφρονούμε.
Ποτέ δεν είναι μικρό για να μην του διαθέτουμε χρόνο.
(more…)

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

~”ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ”
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1947 – 13/1/2019)