Ι. Ν. «ΜΕΓΑΛΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

Αρχική » Posts tagged 'ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ'

Tag Archives: ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ

 

29/12/2022 -ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ

Όταν οι Μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη να του πουν που είναι ο Χριστός, ο πονηρός αυτός βασιλιάς μηχανεύθηκε άλλο σχέδιο για να εξοντώσει το Θείο Βρέφος. Είχε ακούσει ότι, σύμφωνα με τις Γραφές, τόπος γέννησης του Χριστού θα ήταν η Βηθλεέμ. Επειδή όμως δε γνώριζε ποιος ήταν ο Ιησούς αν βρισκόταν μέσα στη Βηθλεέμ ή στα περίχωρα της και επειδή συμπέρανε ότι το παιδί θα ήταν κάτω από δύο χρονών, έδωσε διαταγή να σφαγούν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, μέχρι της ηλικίας των δύο ετών. (περισσότερα…)

Εις τα νήπια που εφονεύθησαν εις την Βηθλεέμ από τον Ηρώδη. (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης)

Λόγος εις τα νήπια που εφονεύθησαν εις την Βηθλεέμ από τον Ηρώδη. (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης)

Ποίος ημπορεί να περιγράψη με τον λόγο τις συμφορές; Ποιος θα παρουσιάση ενώπιόν μας με την διήγηση τα πάθη τους; Τον ανάμικτον εκείνον οδυρμό, την γοερά θρηνωδία παιδίων, μητέρων, συγγενών, πατέρων που εκραύγαζαν αξιολύπητα ενώπιον της απειλής των δημίων; Πώς να ζωγραφίση κανείς τον δήμιον εμπρός στο νήπιο με γυμνό το ξίφος, με βλέμμα αγριεμένο και φονικό, και με τις ανάλογες φωνές, να σύρη με το ένα χέρι το βρέφος προς τον εαυτόν του και με το άλλο να υψώνη το ξίφος; Και από το άλλο μέρος την μητέρα να προσπαθή να πάρη το παιδί από τα χέρια του, και να εκτείνη στην κόψη του ξίφους τον ιδικόν της τράχηλο, για να μην αντικρύση με τα μάτια της το κακόμοιρο παιδί της, βρέφος ακόμη να χάνη την ζωή του στα χέρια του δημίου; (περισσότερα…)

Στα άγια νήπια – Ρωμανού Μελωδού – απόδοση στα Νέα Ελληνικά αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Στα άγια νήπια – Ρωμανού Μελωδού – απόδοση στα Νέα Ελληνικά αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη

Προοίμιον
Καθώς γεννήθηκε στη Βηθλέεμ ο Βασιλιάς του κόσμου
απ’ την Περσία έφθασαν οι Μάγοι με τα δώρα
έχοντας άστρο θεϊκό για οδηγό τους·
και τον Ηρώδη πιάνει ταραχή και θερίζει τ’ αθώα
παιδάκια σαν στάρι και χτυπιέται και δέρνεται,
γιατί η εξουσία του γρήγορα καταλύεται. (περισσότερα…)

ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

nipia

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΊΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο ΗΡΩΔΗΣ

Το ιστορικό του εγκλήματος το διηγείται ο Ευαγγελιστής: “ανείλε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής από διετούς και κατωτέρω…”.
Το απαίσιο έγκλημα μένει στην Ιστορία σαν ορόσημο της θέσεως του παιδιού στη ζωή πριν και μετά τον Χριστό.Η αγάπη προς το παιδί και η πρόνοια για την παιδική ηλικία είναι και τούτα προσφορά του Χριστιανισμού στον πολιτισμό των λαών.

(περισσότερα…)